ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 80/93 หมู่ที่ 11 ซอยรามคำแหง 118
ถนนรามคำแหง เขต/แขวงสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2729-5031, 085-917-7163,
081-933-0502 แฟกซ์ 0-2372-1046
E-mail : danich_en@yahoo.com, denichsoiltest@gmail.com
DENICH SOIL ENGINEERING Co.,Ltd 80/93 Soi Ramkhamhang 118 Ramkhamhang Rd. Saphansoung Bangkok 10240 Tel. +66 2729 5031 Mobile +668 5917 7163, +668 1933 0502
Fax +66 2372 1046 E-mail : danich_en@yahoo.com, denichsoiltest@gmail.com