SOIL BORING TEST " soil boring " SERVICE

เจาะสำรวจชั้นดิน…ไม่ง่ายอย่างที่คิด…

เจาะสำรวจชั้นดิน…ไม่ง่ายอย่างที่คิด…

ฐานรากเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ถ้าฐานรากวิบัติก็หมายถึงอาคารทั้งหลังมีโอกาสวิบัติไปด้วย แต่เป็นเรื่องแปลกที่วิศวกรหลายคนกลับไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการเจาะสำรวจดินเพื่อการออกแบบฐานราก ผมเคยได้รับคำถามง่าย ๆ ที่ตอบยากหลายครั้ง เช่น “ที่ขอนแก่นใช้เสาเข็มยาวเท่าไร” “ที่มหาสารคามใช้ฐานแผ่ได้ไหม” เป็นต้น และยังมีการแนะนำจากวิศวกรรุ่นพี่ที่ถ่ายทอดสู่รุ่นน้องแบบผิด ๆ อีกเคยได้ยินคนพูดว่ากำลังของเสาเข็มหน่วยเป็นตันจะเท่ากับขนาดของเสาเข็มหน่วยเป็นเซนติเมตร เช่น เข็มขนาด 30 เซ็นติเมตรจะรับน้ำหนักได้ 30 ตัน ถ้างานฐานรากง่ายอย่างที่ถามหรือพูดกัน คงไม่จำเป็นต้องสอนวิชาวิศวกรรมฐานรากกันแล้ว ปัจจุบันสถานการณ์ดูจะดีขึ้น หลังจากมีอาคารวิบัติเป็นข่าวให้เห็นกัน ประกอบกับแบบก่อสร้างของหน่วยงานราชการ มักจะกำหนดให้มีการเจาะสำรวจดิน เป็นเหตุให้มีการเจาะสำรวจดินเพื่อการออกแบบฐานรากมากขึ้น แต่ปัญหาที่เข้ามาแทนที่ ก็คือ กระบวนการเจาะสำรวจและจัดทำรายงานที่ไม่ถูกต้อง ทั้งหลักวิชาวิศวกรรมปฐพีและหลักกฎหมาย ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้างในต่างจังหวัด จะไม่ค่อยสนใจเรื่องคุณภาพของงาน ขอให้มีรายงานเจาะดินเพื่อเบิกจ่ายเงินได้ก็พอแล้ว ในต่างจังหวัดจะพบเห็นการเจาะสำรวจดินโดยวิศวกรกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการ มารับงานเจาะสำรวจดินเป็นงานพิเศษ รับค่าจ้างต่ำ จึงเป็นที่นิยมในหมู่ผู้รับเหมาก่อสร้างมาก เพื่อให้เข้าใจปัญหา ขอให้ท่านผู้อ่านดูรูปที่ 1 ถึง 3 แล้วพิจารณาว่ามีอะไรที่เป็นข้อสงสัยบ้าง รูปเหล่านี้คือ (สิ่งที่ผู้ทำรายงานเรียกว่า) Boring Log นำมาจากรายงานการเจาะดินจริง แต่ผมต้องขอปิดบังข้อมูลของโครงการและวิศวกรไว้ อย่าพึ่งอ่านบทความนี้ต่อนะครับลองดูแล้วพิจารณาก่อน ถ้าพิจารณาแล้วก็ลองดูความเห็นผมบ้าง เอาเฉพาะประเด็นใหญ่ ๆ เห็นง่าย […]