soil boring Archive

 • โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน BUILDING D บริเวณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร HUDSON MANUFACTURE (THAILAND) CO.,LTD. PROJECTat Amata city Industrial Estate, Pluakdaeng District, Rayong District. โครงการบุญรอดบริวเวอรี่ (กบินทร์บุรี) บริเวณ ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โครงการ สยามอีสเทิร์น โลจิสติกส์เทอร์มินอล […]

  ผลงานการเจาะสำรวจดิน Soil Boring ของ เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง ผลงานปี 2556

  โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน BUILDING D บริเวณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร HUDSON MANUFACTURE (THAILAND) CO.,LTD. PROJECTat Amata city Industrial Estate, Pluakdaeng District, Rayong District. โครงการบุญรอดบริวเวอรี่ (กบินทร์บุรี) บริเวณ ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โครงการ สยามอีสเทิร์น โลจิสติกส์เทอร์มินอล […]

 • Wash boring is soil boring test implement by water injection passing drilling rod through borehole with high pressure water pump and flow to chopping bit for soil impingement or soil […]

  Wash boring is soil boring test with motorized drilling machine

  Wash boring is soil boring test implement by water injection passing drilling rod through borehole with high pressure water pump and flow to chopping bit for soil impingement or soil […]

 • This is the soil boring test with rotary drilling rig by each setting of speed. It has the hole for the water injection by pumping from water tank and resemble […]

  Boring test with rotary drilling rig good for hard clay

  This is the soil boring test with rotary drilling rig by each setting of speed. It has the hole for the water injection by pumping from water tank and resemble […]

 • With a large teams of soil boring, site supervisors, field technicians , soil engineers, all supported by an experienced management team, Soil Engineering are able to deliver soil boring projects […]

  Soil Boring with ability of Soil Engineer Teams.

  With a large teams of soil boring, site supervisors, field technicians , soil engineers, all supported by an experienced management team, Soil Engineering are able to deliver soil boring projects […]

 • ฐานรากเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ถ้าฐานรากวิบัติก็หมายถึงอาคารทั้งหลังมีโอกาสวิบัติไปด้วย แต่เป็นเรื่องแปลกที่วิศวกรหลายคนกลับไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการเจาะสำรวจดินเพื่อการออกแบบฐานราก ผมเคยได้รับคำถามง่าย ๆ ที่ตอบยากหลายครั้ง เช่น “ที่ขอนแก่นใช้เสาเข็มยาวเท่าไร” “ที่มหาสารคามใช้ฐานแผ่ได้ไหม” เป็นต้น และยังมีการแนะนำจากวิศวกรรุ่นพี่ที่ถ่ายทอดสู่รุ่นน้องแบบผิด ๆ อีกเคยได้ยินคนพูดว่ากำลังของเสาเข็มหน่วยเป็นตันจะเท่ากับขนาดของเสาเข็มหน่วยเป็นเซนติเมตร เช่น เข็มขนาด 30 เซ็นติเมตรจะรับน้ำหนักได้ 30 ตัน ถ้างานฐานรากง่ายอย่างที่ถามหรือพูดกัน คงไม่จำเป็นต้องสอนวิชาวิศวกรรมฐานรากกันแล้ว ปัจจุบันสถานการณ์ดูจะดีขึ้น หลังจากมีอาคารวิบัติเป็นข่าวให้เห็นกัน ประกอบกับแบบก่อสร้างของหน่วยงานราชการ มักจะกำหนดให้มีการเจาะสำรวจดิน เป็นเหตุให้มีการเจาะสำรวจดินเพื่อการออกแบบฐานรากมากขึ้น แต่ปัญหาที่เข้ามาแทนที่ ก็คือ กระบวนการเจาะสำรวจและจัดทำรายงานที่ไม่ถูกต้อง ทั้งหลักวิชาวิศวกรรมปฐพีและหลักกฎหมาย […]

  เจาะสำรวจชั้นดิน…ไม่ง่ายอย่างที่คิด…

  ฐานรากเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ถ้าฐานรากวิบัติก็หมายถึงอาคารทั้งหลังมีโอกาสวิบัติไปด้วย แต่เป็นเรื่องแปลกที่วิศวกรหลายคนกลับไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการเจาะสำรวจดินเพื่อการออกแบบฐานราก ผมเคยได้รับคำถามง่าย ๆ ที่ตอบยากหลายครั้ง เช่น “ที่ขอนแก่นใช้เสาเข็มยาวเท่าไร” “ที่มหาสารคามใช้ฐานแผ่ได้ไหม” เป็นต้น และยังมีการแนะนำจากวิศวกรรุ่นพี่ที่ถ่ายทอดสู่รุ่นน้องแบบผิด ๆ อีกเคยได้ยินคนพูดว่ากำลังของเสาเข็มหน่วยเป็นตันจะเท่ากับขนาดของเสาเข็มหน่วยเป็นเซนติเมตร เช่น เข็มขนาด 30 เซ็นติเมตรจะรับน้ำหนักได้ 30 ตัน ถ้างานฐานรากง่ายอย่างที่ถามหรือพูดกัน คงไม่จำเป็นต้องสอนวิชาวิศวกรรมฐานรากกันแล้ว ปัจจุบันสถานการณ์ดูจะดีขึ้น หลังจากมีอาคารวิบัติเป็นข่าวให้เห็นกัน ประกอบกับแบบก่อสร้างของหน่วยงานราชการ มักจะกำหนดให้มีการเจาะสำรวจดิน เป็นเหตุให้มีการเจาะสำรวจดินเพื่อการออกแบบฐานรากมากขึ้น แต่ปัญหาที่เข้ามาแทนที่ ก็คือ กระบวนการเจาะสำรวจและจัดทำรายงานที่ไม่ถูกต้อง ทั้งหลักวิชาวิศวกรรมปฐพีและหลักกฎหมาย […]