บริการเจาะสำรวจดิน
FIELD VANE SHEAR TEST
TEL. 0-2729-5031
FIELD PERMEABILITY TEST
TEL. 0-2184-5453
Open standpipe piezometer

เจาะสำรวจดิน ทดสอบดิน

บริการเจาะสำรวจดิน ทดสอบดินในสนาม ทดสอบดินในห้องปฏิบัติการ ออกแบบกำลังรับน้ำหนักของดิน

โทร. 085-917-7163, 083-036-6503