JOBS

รับสมัครงานพนักงาน 2 ตำแหน่ง

1. วุฒิ ปวส. ช่างโยธา หรือ ช่างก่อสร้าง
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาโยธา

สามารถใช้โปรแกรมคอมพื้นฐาน ทั่วไปได้

ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานทดสอบดิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจ ส่ง RESUME ทาง E-mail: denichsoiltest@gmail.com

ประกาศเมื่อ : วันที่ 30 กรกฎาคม 2562