งานทดสอบดินในห้องปฏิบัติการ

เรามีวิศวกรโยธา และทีมงานมือาชีพประจำห้องปฏิบัติงาน พร้อมเครื่องมือ และอุปกรณ์งานทดสอบดินที่ทันสมัย เรามีงานบริการ ทดสอบดินในห้องปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็น ทดสอบขีดจำกัดอัตเตอร์เบอร์ก Atterberg’s Limits Test การทดสอบหาขนาดของเม็ดดิน โดยใช้ตะแกรงมาตราฐาน Grain Size of Sieve Analysis การทดสอบแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด Unconfined...

Unconfined Compressive test

Unconfined Compression Test Service : บริการทดสอบแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด

ASTM D 2166 ความแข็งแรงหรือกำลังของดินเหนียว (Cohesive soil) จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. Cohesion ซึ่งเกิดขึ้นจากแรงดึงดูดทางไฟฟ้า–เคมี (Electro chemical bonds) ระหว่างเม็ดดิน 2. Friction ซึ่งเกิดขึ้นจากการขัดตัวของเม็ดดิน...