โครงการก่อสร้างเรดาร์

ผลงานการเจาะสำรวจดินโดย บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง ประจำปี 2553

โครงการก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค ปี 2553 บริเวณสะพาน คสล.ข้ามแม่น้ำชี จังหวัดยโสธร โครงการก่อสร้างเรดาร์ สร.เขาใหญ่ จังหวัดกาญจนาบุรี โครงการก่อสร้าง DZ CARD OFFICE บริเวณ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ