งานทดสอบดินในห้องปฏิบัติการ

เรามีวิศวกรโยธา และทีมงานมือาชีพประจำห้องปฏิบัติงาน พร้อมเครื่องมือ และอุปกรณ์งานทดสอบดินที่ทันสมัย เรามีงานบริการ ทดสอบดินในห้องปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็น ทดสอบขีดจำกัดอัตเตอร์เบอร์ก Atterberg’s Limits Test การทดสอบหาขนาดของเม็ดดิน โดยใช้ตะแกรงมาตราฐาน Grain Size of Sieve Analysis การทดสอบแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด Unconfined...

sieve analysis

Sieve analysis Service บริการการหาขนาดของเม็ดดินด้วยวิธีร่อนผ่านตะแกรง

ASTM D 422 – 63 มวลดินหนึ่งคิวบิตฟุตอาจประกอบด้วยเม็ดดินหลายขนาด เช่น 10 ซม. ลงมาจนกระทั่ง 0.0002 ม.ม. ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของมวลดินจะขึ้นอยู่กับขนาดเม็ดดินอย่างมาก เช่น มวลดินที่มีเม็ดใหญ่กว่าตะแกรงเบอร์ 200