boring test view

เจาะสำรวจชั้นดิน…ไม่ง่ายอย่างที่คิด…

ฐานรากเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ถ้าฐานรากวิบัติก็หมายถึงอาคารทั้งหลังมีโอกาสวิบัติไปด้วย แต่เป็นเรื่องแปลกที่วิศวกรหลายคนกลับไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการเจาะสำรวจดินเพื่อการออกแบบฐานราก ผมเคยได้รับคำถามง่าย ๆ ที่ตอบยากหลายครั้ง เช่น “ที่ขอนแก่นใช้เสาเข็มยาวเท่าไร” “ที่มหาสารคามใช้ฐานแผ่ได้ไหม” เป็นต้น และยังมีการแนะนำจากวิศวกรรุ่นพี่ที่ถ่ายทอดสู่รุ่นน้องแบบผิด ๆ อีกเคยได้ยินคนพูดว่ากำลังของเสาเข็มหน่วยเป็นตันจะเท่ากับขนาดของเสาเข็มหน่วยเป็นเซนติเมตร เช่น เข็มขนาด 30 เซ็นติเมตรจะรับน้ำหนักได้ 30 ตัน ถ้างานฐานรากง่ายอย่างที่ถามหรือพูดกัน คงไม่จำเป็นต้องสอนวิชาวิศวกรรมฐานรากกันแล้ว

โครงการก่อสร้างเรดาร์

ผลงานการเจาะสำรวจดินโดย บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง ประจำปี 2553

โครงการก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค ปี 2553 บริเวณสะพาน คสล.ข้ามแม่น้ำชี จังหวัดยโสธร โครงการก่อสร้างเรดาร์ สร.เขาใหญ่ จังหวัดกาญจนาบุรี โครงการก่อสร้าง DZ CARD OFFICE บริเวณ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ

การเจาะแบบฉีดล้าง

บริการเจาะดิน SOIL BORING

การเจาะดินเป็นวิธีหลักที่ใช้ในการสำรวจโดยการใช้เครื่องมือเจาะแบบต่าง ๆ เจาะลงไปสำรวจการเปลี่ยนแปลงของชั้นดิน มักจะทำควบคู่กันไปกับการเก็บตัวอย่างดิน และการทดสอบคุณสมบัติดินในสนาม วิธีการเจาะสำรวจดินอาจทำได้ดังนี้