วัตถุประสงค์ในการเจาะสำรวจดิน

วัตถุประสงค์ในการเจาะดิน

ในการออกแบบฐานราก วิศวกรโยธาจำเป็นต้องสร้างแบบจำลองของชั้นดินที่ใช้ในการวิเคราะห์ออกแบบให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในสนามให้มากที่สุด ทั้งนี้ต้องรวมถึงคุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของดินและหินที่เกี่ยวข้อง