โครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 8 ชั้น จำนวน 2 หลัง เพื่อใช้เป็นหอพักนักศึกษา

ความสำคัญและค่าใช้จ่ายของการสำรวจทางวิศวกรรมปฐพี

ลักษณะชั้นดินและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง จัดได้ว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการที่จะทำการออกแบบหรือวิเคราะห์ฐานราก ถ้าปราศจากข้อมูลชั้นดินที่ดีเพียงพอ การออกแบบฐานรากก็เท่ากับเดาหรือคาดคะเน