civil engineer

วิศวกรโยธา Civil Engineer

ผู้ปฎิบัติงานวิศวกรโยธา Civil Engineer ได้แก่ผู้วางแผน จัดระบบงานและควบคุมงานก่อสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งต่างๆ ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ตลอดจนการติดตั้งการใช้ และการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบสุขาภิบาล รวมไปถึงงานด้านเจาะสำรวจดิน ทดสอบตัวอย่างดิน ที่วิศวกรโยธาต้องเป็นผู้ดูและให้ความสำคัญ แม้จะเป็นเพียงงานเริ่มต้นของโครงการก็ตาม ต่างก็เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบอาชีพวิศวกรด้วยกันทั้งนั้น

virtual road design4

Virtual Road Design Technology

Design a road. this is often a practical application of GIS maps or aerial pictures in an upcoming program, UC win / Road style and road within the template that you simply need to road style, construction and the way several lanes. The wayside abundant. Traffic signs and the way, if the file Terrain at a similar level of the bottom by then. ready to be able to style cross section and longitudinal cross-sectional pictures of the road quickly. you’ll be able to set the car’s speed limit. The road curves to the look (Super Elevation) is simpler than ever. Civil engineers

หลุมยักษ์กลางกัวเตมาลา ปี 2007

หลุมยุบ ธรณีพิบัติภัยของธรรมชาติ

หลุมยุบ หรือ Sinkhole เป็นธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่ง เกิดตามธรรมชาติ แต่กิจกรรมของมนุษย์เร่งให้เกิดเร็วขึ้นได้ พบได้ทั่วไปในภูมิประเทศที่ใต้ผิวดินเป็นหินปูน หินโดโลไมต์ และหินอ่อน ซึ่งหินเหล่านี้ละลายได้ในน้ำใต้ดิน และเมื่อเพดานต้านทานน้ำหนักของดินและสิ่งก่อสร้างที่กดทับด้านบนไม่ไหว จึงพังกลายเป็นหลุมยุบ

soil degradation

ดินเสื่อมโทรม

ดินเสื่อมโทรม เป็นลักษณะของดินที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น ทำให้ลำคลองตื้นเขิน เนื่องจากกรวด ดิน ทราย จะถูกพัดพาไปตกทับถม อีกทั้งทำให้เนื้อที่ป่าไม้ หรือพื้นที่ทำการเกษตรกรรมลดลง

boring test view

เจาะสำรวจชั้นดิน…ไม่ง่ายอย่างที่คิด…

ฐานรากเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ถ้าฐานรากวิบัติก็หมายถึงอาคารทั้งหลังมีโอกาสวิบัติไปด้วย แต่เป็นเรื่องแปลกที่วิศวกรหลายคนกลับไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการเจาะสำรวจดินเพื่อการออกแบบฐานราก ผมเคยได้รับคำถามง่าย ๆ ที่ตอบยากหลายครั้ง เช่น “ที่ขอนแก่นใช้เสาเข็มยาวเท่าไร” “ที่มหาสารคามใช้ฐานแผ่ได้ไหม” เป็นต้น และยังมีการแนะนำจากวิศวกรรุ่นพี่ที่ถ่ายทอดสู่รุ่นน้องแบบผิด ๆ อีกเคยได้ยินคนพูดว่ากำลังของเสาเข็มหน่วยเป็นตันจะเท่ากับขนาดของเสาเข็มหน่วยเป็นเซนติเมตร เช่น เข็มขนาด 30 เซ็นติเมตรจะรับน้ำหนักได้ 30 ตัน ถ้างานฐานรากง่ายอย่างที่ถามหรือพูดกัน คงไม่จำเป็นต้องสอนวิชาวิศวกรรมฐานรากกันแล้ว