โครงการสำนักงานและโกดัง บริษัท ซีนิธ กราฟฟิค จำกัด

ผลงานเจาะสำรวจดิน ธันวาคม 2557 ต้นกล้าสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่

ผลงานเจาะสำรวจดิน เดือนธันวาคม 2557 ต้นกล้าสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ ความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจำกัด เสื่อมโทรมลง หรือลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว จากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ตลอดจนปัญหาภาวะมลพิษที่รุนแรง วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย

โครงการซ่อมเขื่อน สุขาภิบาล5

“เจาะดินลอยน้ำ” เสริมผลงานเจาะสำรวจดิน พฤศจิกายน 2557

น้ำ ปัจจัยหลักงานเจาะสำรวจดิน wash boring "เจาะดินต้องใช้น้ำ" ประเพณีลอยกระทง วันที่ 6 พฤศจิกายน ขอขมาพระแม่คงคา ปัดทุกข์โศก โรคภัย ไปกับกระทงที่ลอยเหนือผิวน้ำในคืนเดือนเพ็ญ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผลงานการเจาะสำรวจดิน เดือนพฤศจิกายน 2557

โครงการทางหลวงหมายเลข 417

“เจาะดิน” นำผลงานการเจาะสำรวจดิน เดือนตุลาคม 2557 ขึ้นมา

การเจาะดินแบบ WASH BORING ก็ได้แสดงลักษณะของการฉีดน้ำลงไปในหลุมเจาะ พัดพานำผลงานการเจาะสำรวจดิน เดือนตุลาคม 2557 ขึ้นมา สะดุดตาสะดุดใจท่านผู้อ่านที่โปรดปรานเรื่องการเจาะดิน ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบของชื่อโครงการก่อสร้าง ภาพแสดงงานเจาะสำรวจดิน

โครงการ D-RICH RESIDENCE แขวงบางนา

ความก้าวหน้า ความสำเร็จ ผลงานเจาะสำรวจดิน กันยายน 2557

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และ ความก้าวหน้าของงานเจาะสำรวจดินและทดสอบดิน เส้นทางงานเจาะสำรวจดินและทดสอบดินขั้น ADVANCE สายลมก็ได้พัดพาใบไมให้ร่วงเลยมาบรรจบพบเจอ กับ ผลงานการเจาะสำรวจดิน เดือนกันยายน 2557

TRUE GIF ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา

20 สิงหา เบิร์ดเดย์ “เดนิช ซอยล์เทส” โชว์ผลงานเจาะสำรวจดิน

ผลงานการเจาะสำรวจดินประจำเดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งจะแสดงออกมาให้เห็นในลักษณะของ ภาพแสดงผลงานการเจาะสำรวจดิน ชื่อโครงการก่อสร้าง ทำเลที่ตั้งโครงการก่อสร้าง ครบรอบเดือนเกิดของ เว็บไซด์ denichsoiltest.com เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา