วิศวกรโครงสร้าง จุดแข็งสำคัญของงานโครงการก่อสร้าง ความรู้ด้านการเจาะสำรวจดิน

เริ่มโดย denichammy, กันยายน 25, 2013, 11:03:24 am

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

denichammy

:wanwan021: วิศวกรโครงสร้างมีหน้าที่ดูแลระบบงานพัฒนาโครงการก่อสร้างนั้น ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นั่นก็หมายความว่า โครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างจะต้องมีระบบภายในที่มีความแข็งแรง ซึ่งจะได้มาจากโครงสร้างของฐานราก เสาเข็ม ที่งตั้งอยู่บนชั้นดินที่มีความแข็งแรงเพียงพอ อีกทั้งในเรื่องของระบบการหมุนเวียนของงบประมาณโครงการก่อสร้าง ก็ต้องประหยัดที่สุด จุดแข็งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้สิ่งปลูกสร้างนั้นงอกงามขึ้นไม่อย่างสมบูรณ์ที่สุด คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของ หรือ ผู้จัดโครงการก่อสร้างจะต้องมีความรู้พื้นฐานในงานทุกด้านของโครงการ ในลักษณะแต่ลักษณะของงานแต่ละงานนั้น ถ้ามองในเรื่องของการออกแบบ ก็จะต้องนึกถึงสถาปนิก แต่ด้วยความรู้และประสบการณ์ก็ไม่สามารถออกแบบโครงสร้างได้ ก็ต้องมือวิศวกรโครงสร้าง ที่มีความรู้ ความสามารถ ออกแบบโครงสร้างของสิ่งปลูกได้นั้น ๆ ด้วยงบประมาณที่เหมาะสมที่สุด และ ผลงานที่ออกมานั้น เป็นที่น่าพอใจของเจ้าของหรือผู้จัดการโครงการมากที่สุด

การเจาะสำรวจดินและทดสอบดิน จะช่วยในเรื่องของการเลือกใช้ฐานรากได้ดีที่สุด ซึ่งจะต้องมีการนำผลการทดสอบดินที่ได้ มาคำนวณหาค่ากำลังรับน้ำหนักของดิน หาขนาดของเสาเข็มที่ใช้ จากก็นั้นข้อมูลที่ได้นั้น มาใช้ประกอบในการออกแบบฐานราก ซึ่งจะต้องเป็นระบบโครงสร้างฐานรากที่สามารถยึดเหนียวโครงสร้างของตัวอาคารไว้ได้อย่างมั่นคงถาวร

วิศวกรโครงสร้าง ควรจะให้คำแนะนำในเรื่องของการเจาะสำรวจดินและทดสอบดิน ว่าควรจะต้องมีการว่าจ้างบริษัทที่เหมาะสมที่สุด กับงานด้านการเจาะสำรวจดินมากที่สุด คือ วิศวกรโครงสร้างจะต้องทำงานร่วมกับบริษัทเจาะสำรวจดินที่มีพื้นฐานและความรู้เฉพาะทาง ด้านการเจาะสำรวจดินดีที่สุด เมื่อได้รับผลการทดสอบดินแล้ว วิศวกรโครงสร้างจะต้องมีการอธิบายผลให้กับเจ้าของงานและสถาปนิก เพื่อจะนำผลการทดสอบดินที่ได้ไปวิเคราะห์ว่าจะออกแบบโครงสร้างนั้นอย่างใด

วิศวกรโครงสร้างที่มีศักยภาพเพียงพอต่อทำงานนั้น จะต้องเริ่มจากการประชุมร่วมกับเจ้าของโครงการหรือผู้จัดการโครงการ และ สถาปนิกผู้ออกแบบโครงสร้างเบื่องต้น นอกจากในเรื่องของโครงสร้าง ทั้งลักษณะภายนอกและภายในของสิ่งปลูกสร้างนั้นแล้ว ยังต้องศึกษาในเรื่องของทำเลที่ตั้งโครงการ ทางด้านภูมิศาสตร์ของ SITE งานนั้นด้วย วัสดุอุปกรณ์และสิ่งที่ต้องใช้ในงานก่อสร้าง งบประมาณที่ต้องใช้หมุนเวียนในโครงการก่อสร้าง ในกรณีที่ต้องมีชั้นใต้ดิน วิศวกรโครงสร้างก็ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ด้วย ว่าจะต้องมีกี่ชั้น

หลังจากที่ได้ทำการเจาะสำรวจดินและทดสอบดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วิศวกรโครงสร้างก็จะต้องปรึกษาหารือกับเจ้าของโครงการเกี่ยวผลการทดสอบที่ได้นั้น เป็นอย่างไร จะต้องมีกำหนดหรือชี้ชัดไปเลย ผลการทดสอบที่ว่านั้นสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่อย่างไร จะต้องทดสอบอะไรเพิ่มเติมบ้าง ซึ่งการเจาะสำรวจดินเป็นการทดสอบทางด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค เพื่อทดสอบกำลังความสามารถของดิน หรือ จะเป็นหินที่แข็งพอที่จะรับน้ำหนักได้ การทดสอบดินจะทำให้รู้ถึงคุณสมบัติของชั้นดินและหิน แน่นอนว่า การเจาะสำรวจดินและการทดสอบดินจะต้องสืบเนื่องไปถึงการออกแบบฐานราก :-[