TRUE GIF ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา

20 สิงหา เบิร์ดเดย์ “เดนิช ซอยล์เทส” โชว์ผลงานเจาะสำรวจดิน

ผลงานการเจาะสำรวจดินประจำเดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งจะแสดงออกมาให้เห็นในลักษณะของ ภาพแสดงผลงานการเจาะสำรวจดิน ชื่อโครงการก่อสร้าง ทำเลที่ตั้งโครงการก่อสร้าง ครบรอบเดือนเกิดของ เว็บไซด์ denichsoiltest.com เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา