โครงการสำนักงานและโกดัง บริษัท ซีนิธ กราฟฟิค จำกัด

ผลงานเจาะสำรวจดิน ธันวาคม 2557 ต้นกล้าสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่

ผลงานเจาะสำรวจดิน เดือนธันวาคม 2557 ต้นกล้าสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ ความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจำกัด เสื่อมโทรมลง หรือลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว จากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ตลอดจนปัญหาภาวะมลพิษที่รุนแรง วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย