โครงการ D-RICH RESIDENCE แขวงบางนา

ความก้าวหน้า ความสำเร็จ ผลงานเจาะสำรวจดิน กันยายน 2557

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และ ความก้าวหน้าของงานเจาะสำรวจดินและทดสอบดิน เส้นทางงานเจาะสำรวจดินและทดสอบดินขั้น ADVANCE สายลมก็ได้พัดพาใบไมให้ร่วงเลยมาบรรจบพบเจอ กับ ผลงานการเจาะสำรวจดิน เดือนกันยายน 2557