OFFICE & FACTORY 6.00 x 15.00 M. PROJECT

OFFICE & FACTORY PROJECT

งานเจาะสำรวจดิน OFFICE & FACTORY 6.00 x 15.00 M. PROJECT
สถานที่ NHONGKHAE INDUSTRIALESTATE SARABURI
เจ้าของงาน บริษัท ภานุวัฒน์โลหะกิจ จำกัด
ลักษณะของงาน เป็นโครงการฯ ที่จำเป็นต้องมีการเจาะสำรวจดินมากกว่า 1 หลุม จึงให้คำแนะนำและตกลงกันว่า จะมีการนำเครื่องเจาะสำรวจดินที่ง่ายต่อกันขนย้าย เพื่อเป็นการ SAVE ค่าขนย้ายเครื่องเจาะสำรวจดินให้กับลูกค้า เราจึงเลือกใช้เครื่อง Motorized Drilling Rigมาให้บริการกับลูกค้า ที่ระดับความลึกทุก ๆ ระยะ 1.00-1.50 เมตร คอร์สพื้นฐานที่จัดให้ลูกค้า การเจาะสำรวจดินสำหรับทุกโครงการ จะต้องได้ค่า Blow Count (SPT-N) มากกว่า 50 ครั้งต่อฟุต จำนวน 3 ชั้น จึงจะสิ้นสุดการเจาะ นอกจากจะเป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้า ระบุมาว่าจะให้เจาะกี่เมตร จะให้เจาะกี่หลุม เราก็จัดไปเป็นกรณีพิเศษ ส่วนเรื่องอัตราค่าบริการ เราจะคิดตามมาตรฐานงานบริการของทางบริษัท ไม่ว่าคุณจะเจาะน้อยกว่า 30 เมตร หรือเจาะไปถึง 30 เมตรพอดี เราคิดในอัตราราคาที่เท่ากัน สำหรับงานเจาะสำรวจดิน OFFICE & FACTORY 6.00 x 15.00 M. PROJECT ลูกค้าระบุมาให้เรา บอกว่าให้เราเจาะ 3 หลุม เราก็ยินดีที่ให้บริการเจาะให้ 3 หลุม เช่นกัน แม้จะเจาะตามคอร์สพื้นฐานแล้วก็ตาม ชั้นดินส่วนใหญ่พบนั้นก็จะเป็น ชั้นดินเหนียว หลังจากที่มีการวิเคาระห์ชั้นดินด้วยตาเปล่าแล้ว ต้องมีการนำมานำตัวอย่างดินที่ได้มาทดสอบในห้องทดสอบดิน โดยทีมงานที่มีความชำนาญการด้านการทดสอบดินโดยเฉพาะ พร้อมทั้งคำนวณหาค่าความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของฐานราก โดยวิศวกรมืออาชีพ

Comments are closed.