wash boring มี “น้ำ” สร้างผลงานเจาะสำรวจดิน มีนาคม 2558

เราได้กลับมาพูดถึง การเจาะสำรวจดินแบบฉีดล้าง หรือ เรียกกันง่าย ๆ คือ การเจาะดิน แบบ WASH BORING ซึ่งจะมุ่งประเด็นไปที่เรื่อง น้ำเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่องานบริการเจาะสำรวจดินแบบ WASH BORING เป็นลักษณะของการใช้แรงดันน้ำฉีดเจาะทำลายโครงสร้างดิน ซึ่งเราจะเน้นไปในเรื่องของการสูบน้ำผ่านก้านเจาะลงไปที่หัวฉีด

สมานสามัคคีกับการกระแทก หรือหมุนของหัวเจาะทำให้ดินก้นหลุมหลุดไหลตามน้ำขึ้นมาบนผิวดินลงในอ่างตกตะกอนจนน้ำใส และหมุนเวียนกลับไปใช้ในการเจาะสำรวจดิน ลุล่วงไปถึงขั้นตอนการเก็บตัวอย่างของดิน คืนสู่กระบวนการทดสอบดินในห้องปฏิบัติการ นำค่าจากผลการทดสอบดินที่ได้มาคำนวณกำลังรับน้ำหนักของดิน แนะนำการใช้ฐานราก รังสรรค์ผลงานการเจาะสำรวจดิน เดือนมีนาคม 2558 แสดงถึงคุณค่าของน้ำที่มีต่องานเจาะสำรวจดิน ส่งเสริมและให้การสนับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า วันอนุรักษ์น้ำโลก World Water Day วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีวัน ทรัพยากรน้ำที่ได้จากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่อยู่ตรงบริเวณใกล้เคียงกับพิกัดจุดเจาะสำรวจ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการการทำงานด้านการเจาะสำรวจดิน จึงจำเป็นต้องหาน้ำจากแหล่งน้ำที่ใกล้กับบริเวณที่จะทำการเจาะสำรวจดินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังคำกล่าวที่ว่า “น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า เฉกเช่นงานเจาะสำรวจดินต้องอาศัยน้ำเป็นที่พึ่ง หล่อหลอมรวมกันป็นหนึ่ง ของความเป็นพลวัตของพลังงานจลน์แห่งแรงดันน้ำ ผนวกกับพลังการหมุนของเครื่องเจาะสำรวจดิน เสนอข้อเท็จจริงในรูปแบบของผลงานการเจาะสำรวจดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2558”

โครงการบริษัท เอ คิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) โครงการ PJ 35
ของ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน)
บริเวณ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
โครงการ Villa ถนนพระยาสุเรนทร์
โครงการ Villa Merrinda บริเวณ ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
โครงการโรงเรียนวัดรางบัว
โครงการหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียน
วัดรางบัว บริเวณ โรงเรียนวัดรางบัว ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
โครงการก่อสร้างโรงแรมสูง 7 ชั้น ภูเก็ต
โครงการก่อสร้างโรงแรมสูง 7 ชั้น บริเวณ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาด 2 ชั้น โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาด 2 ชั้น
บริเวณ ถนนเลียบคลองประปา ตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โครงการก่อสร้างอาคารสูง ถนนเทพประสิทธิ์ โครงการก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้น
บริเวณ ถนนเทพประสิทธิ์ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
โครงการ 2M BUILDING ถนนติวานนท์
โครงการ 2M BUILDING. บริเวณ หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

โครงการสยามนิสสันชัยภูมิ
โครงการ สยามนิสสันชัยภูมิ บริเวณ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
โครงการต่อเติมอาคารโรงงานชุบแข็ง โครงการต่อเติมอาคารโรงงานชุบแข็ง
บริเวณ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการหม้อไอน้ำ บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด
โครงการหม้อไอน้ำ เบอร์ 6
บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด บริเวณ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
โครงการงานก่อสร้างอาคารมัสยิดดารุ๊ลอิบาดะฮ์
โครงการงานก่อสร้างอาคารมัสยิดดารุ๊ลอิบาดะฮ์
(หลังใหม่) บริเวณ ซอยหทัยราษฎร์ 36 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
โครงการก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ ซอยพัทยากลาง14 โครงการก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น
บริเวณ ซอยพัทยากลาง14 อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

Comments are closed.