ผลงานการเจาะสำรวจดิน ‘วันแรงงาน’ เดือนพฤษภาคม 2557

ผลงานการเจาะสำรวจดิน ‘วันแรงงาน’ เดือนพฤษภาคม 2557 : แรงงาน ประกอบด้วยวิศวกรโยธา หัวหน้างานทดสอบดิน หัวหน้านงานภาคสนาม มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานเจาะสำรวจดินและเก็บตัวอย่างดิน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานเจาะสำรวจดินทุกท่าน ได้มีการรวมตัวกัน ก่อให้เกิดพลังแห่งการขับเคลื่อนงานเจาะสำรวจดินและทดสอบดินนับได้ว่าเป็นปัจจัยหรือกำลังสำคัญที่ก่อให้เกิดผลงานการเจาะสำรวจดินในวันแรกของ เดือนพฤษภาคม 2557 ขึ้นมา ดังนั้นเพื่อเป็นการให้การให้พวกเขาเหล่านั้น รู้สึกภาคภูมิใจในหน้าที่การงานของตนเอง จึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับแรงงานด้านการเจาะสำรวจดิน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการเจาะสำรวจดิน และที่ขาดไม่ได้เลย คือ คุณภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงาน สมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง รัฐบาลจึงได้กำหนดให้ วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น วันแรงงานแห่งชาติ

โครงการ บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี สาขา บางระจัน
โครงการ บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี สาขา บางระจัน บริเวณ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
โครงการ งานก่อสร้างอาคารสถาบันศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการ งานก่อสร้างอาคารสถาบันศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร บริเวณ พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
โครงการ ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ปากเกร็ด
โครงการ ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ปากเกร็ด บริเวณ ซอยสุขาประชาสรรค์ 2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
โครงการ Sala Boutique Villas
โครงการ Sala Boutique Villas บริเวณ ซอยทัพพระยา 15 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โครงการกฤษฎาแกรนด์พาร์ค เฟส 3
โครงการกฤษฎาแกรนด์พาร์ค เฟส 3 บริเวณ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โครงการ อาคารเรือนนอน สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
โครงการ อาคารเรือนนอน สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด บริเวณ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
โครงการเคหะบางพลี
โครงการ เคหะบางพลี บริเวณ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการ ทาวน์ สุขุมวิท 71
โครงการ ทาวน์ สุขุมวิท 71 บริเวณ ซอยปรีดีพนมยงค์ 42 แยก 7 เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โครงการบ้านคุณชนิดา บริเวณ ซอยไผ่เตย5
โครงการบ้านคุณชนิดา บริเวณ ซอยไผ่เตย 5 ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
Office Building Genesis Project
Office Building Genesis Project บริเวณ ซอยรามอินทรา 34 แยก 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โครงการอาคารศูนย์ปฏิบัติการครูพันธุ์บึง
โครงการอาคารศูนย์ปฏิบัติการครูพันธุ์บึง บริเวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก (ศูนย์ย่อย)
โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก (ศูนย์ย่อย) บริเวณ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

Comments are closed.