ผลงานเจาะสำรวจดิน ธันวาคม 2557 ต้นกล้าสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่

วันเวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยมาถึงเดือนธันวาคม เดือนสุดท้ายของปี 2557 ก็จะว่ากันด้วยเรื่องของ ชั้นดิน ที่มีความแข็งพอที่จะรองรับฐานราก ที่ยึดติดกับโครงสร้างของสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ ซึ่งถูกมนุษย์สร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อาคาร สะพาน บ้านเรือน คลังเก็บสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม สิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในประเทศที่ทั้งที่พัฒนาแล้ว และกำลังพัฒนา เห็นได้จากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อสังริมทรัพย์ หรือ สิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ที่มนุษย์สร้างขึ้นก็จะแปรผันตรงกับจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น แต่จะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด เสื่อมโทรมลง หรือลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว

จากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ตลอดจนปัญหาภาวะมลพิษที่รุนแรง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่ตอบโจทย์ในเรื่องของภัยเงียบที่เข้ามาคุกคาม และส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงมี พระราชดำรัสพระราชทาน แก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 2532 ณ ศาลาดุสิดาลัยพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน มีใจความเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เกิดกับโลกและในประเทศ และได้ตรัสเตือนให้พสกนิกร ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม อย่างจริงจัง ด้วยความสุขุมรอบคอบ โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ มิใช่เพียงเพื่อประเทศไทยเท่านั้น หากเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของโลกด้วย จึงมีมติเห็นชอบให้ วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย

ผลงานเจาะสำรวจดิน เดือนธันวาคม 2557 ก็เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการก่อสร้างของสิ่งปลูกสร้าง หรือ สิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างนั้น เป็นสิ่งปลูกสร้างเพื่อการพาณิชย์ อุตสาหกรรม ก็จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แม้ว่าสิ่งปลูกสร้างนั้น จะเป็นเพียงแค่ โรงงานอุตาหกรรมขนาดเล็ก ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีคุณภาพ เมื่อวันเวลาผ่านไป ชั้นดิน ณ บริเวณนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ก็ต้องมีการเจาะสำรวจดิน ทดสอบดิน และแสดงออกมาในรูปแบบผลงานเจาะสำรวจดิน เดือนธันวาคม 2557

ที่มา : http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Datebook/4%20December/4December.htm

โครงการก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้น สุขุมวิท โครงการก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้น
บริเวณ สุขุมวิทซอย 49/13 (พร้อมศรี 2)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โครงการศูนย์ขนส่งศรีราชา
โครงการศูนย์ขนส่ง ศรีราชา บริเวณ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โครงการสหพัฒน์ ตำบลสุรศักดิ์ โครงการสหพัฒน์ บริเวณ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โครงการ ดิเอ็กซ์คลูซีฟ ซอยคู้บอน 27 โครงการ ดิเอ็กซ์คลูซีฟ บริเวณ ซอยคู้บอน 27
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
โครงการ THE BRIX ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 โครงการ THE BRIX บริเวณ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โครงการก่อสร้างบ้าน ซอยหมู่บ้านสินเก้า โครงการก่อสร้าง บ้านคุณสุระ คณิตทวีกุล
บริเวณ ซอยหมู่บ้านสินเก้า ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
โครงการสำนักงานและโกดัง บริษัท ซีนิธ กราฟฟิค จำกัด โครงการสำนักงานและโกดัง บริษัท ซีนิธ กราฟฟิค จำกัด บริเวณ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

โครงการอาคารวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โครงการอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร
บริเวณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการก่อสร้างคลังเก็บอุปกรณ์กรมสรรพวุธทหารบก จังหวัดลพบุรี โครงการก่อสร้างคลังเก็บสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของแผนก 2 กองคลังแสง
กรมสรรพาวุธทหารบก จังหวัดลพบุรี
บริเวณ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนบางแวก ถึงถนนทวีวัฒนา โครงการปรับปรุงถนนบางแวก จากจุดที่กำหนดให้ ถึงถนนทวีวัฒนา พื้นที่เขตบางแค
บริเวณ สะพานคลองยายพรุ้น แขวงบางไผ่
เขตบางแค กรุงเทพฯ
Zhongli Talesun Solar Thailand Project
Zhongli Talesun (Thailand) Co.,Ltd. Project Amata City Industrial Estate (A318), Rayong Province
โครงการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารระบบผลิตน้ำประปา
โครงการศึกษาตรวจสอบและวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารระบบผลิตน้ำประปาภายใต้แรงแผ่นดินไหว และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม
บริเวณ ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Comments are closed.