หลังม่านผลงานเจาะสำรวจดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2558

“วันนักประดิษฐ์ ตรงกับ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการที่ทรงประดิษฐ์คิดค้น เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยน้ำ หรือ กังหันน้ำชัยพัฒนา อีกทั้งยังทรงได้รับทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536

ซึ่งนอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติแล้ว ยังเป็นวันที่ระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ทรงคิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ สามารถแก้ปัญหาและรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นแบบฉบับให้นักประดิษฐ์ไทยได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สามารถสร้างสรรค์และพัฒนา สิ่งประดิษฐ์อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบไป”
ที่มา: http://www.lib.ru.ac.th/journal/feb/feb02-InventorDay.html
ผลงานการเจาะสำรวจดิน ได้โคจรมาครบรอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ยอดมนุษย์วิศวกรโยธา และ ทีมงานเจาะสำรวจดิน ได้ร่วมมือกันประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสรรสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือเจาะสำรวจดิน “ติดเทอร์โบ โกอินเตอร์ ทะยานสู่ความเป็นเลิศทางด้านผลงานการเจาะสำรวจดิน” เมื่อกล่าวถึงการประดิษฐ์เครื่องมือเจาะสำรวจดิน หรือจะเป็นการประดิษฐ์เครื่องยนต์กลไกพร้อมใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีฟันเฟืองปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อเปลี่ยนพลังงานเคมีในรูปของน้ำมันเชื้อเพลิงไปเป็นพลังงานกล ในลักษณะของการทำงานเบื้องหลัง ผลงานการเจาะสำรวจดิน หรือจะคลอดออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์ผลิตผล ล้วนแล้วแต่เป็นผลพวงมาจากเครื่องมือที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นแทบทั้งสิ้น และที่สำคัญ คือ การประดิษฐ์คิดค้น เสมือนหนึ่งการพัฒนาเครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน พัฒนาธุรกิจให้เป็นที่หน้าเชื่อถือ และไว้วางใจกับลูกค้า ก้าวล้ำเทคโนโลยีทันสมัย ยกระดับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

โครงการ บริษัท พีรานิจ จำกัด โครงการ บริษัท พีรานิจ จำกัด บริเวณ ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โครงการ TPG FEEDMILL CO.,LTD. โครงการ TPG FEEDMILL CO.,LTD.
บริเวณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โครงการ TAS Logistics Co.,Ltd. จังหวัดชลบุรี โครงการ TAS Logistics Co.,Ltd. จังหวัดชลบุรี (หลังที่ 3 และ 4) บริเวณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โครงการพรอมโต้ คอนโด ซอยรัชดาภิเษก32 โครงการพรอมโต้ คอนโด บริเวณ ซอยรัชดาภิเษก 32 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
โครงการ CEMENT (SKK)_Kangkoi โครงการ CEMENT (SKK)_Kangkoi
บริเวณ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
โครงการบ้านคุณสุรชาติ ซอยพหลโยธิน54/4 โครงการบ้านคุณสุรชาติ ซอยพหลโยธิน 54/4
บริเวณ ซอยกู้เกียรติ 1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM โครงการ SERENITY CONDOMINIUM
บริเวณ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงการ เดอะไฟน์เนส คอนโด โครงการ เดอะไฟน์เนส คอนโด
บริเวณ ถนนศรีราชา-หนองยายบู่ ตำบลสุรศักดิ์
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โครงการก่อสร้างโกดังองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม
ขนาดพื้นที่ 1800 ตร.ม. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย บริเวณ เลขที่ 174 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการก่อสร้างโรงแรม จังหวัดจันทบุรี โครงการก่อสร้างโรงแรมสูง 4 ชั้น บริเวณ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
TRUEGIF เขตดอนเมือง
TRUEGIF PROJECT สถานี PTT8716A แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
TRUE GIF EAST ตำบลทับมา
TRUE GIF EAST PROJECT สถานี RYG 8590A ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Comments are closed.