แรกของเดือนกรกฎาคม 2557 ‘แบงค์หยุด’ เดนิชมีผลงานการเจาะสำรวจดิน

ครึ่งปีหลังของปี พุทธศักราช 2557 ก็ได้เริ่มขึ้นพร้อมกับวันแรกของ เดือนกรกฎาคม คือ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ก็เป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มชน คนวงการธนาคารอีกวัน คือ วันหยุดครึ่งปีธนาคาร พูดง่าย ๆ ก็คือ มันเป็นวันหยุดของอภิสิทธิ์ชน คนทำงานธนาคาร ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มธุรกิจงานธนาคารก็ต้องมีการแข่งขันกันมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้ พนักงานธนาคาร บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ก็ได้มีการงัดเอาความรู้ ความสามารถออกมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมายของธนาคาร อีกทั้งธนาคารต้องมีการปิดงบครึ่งปี ซึ่งการทำบัญชีในสมัยก่อนนั้น ต้องทำด้วยมือ การทำบัญชีไป ทำงานประจำไปด้วย ก็คงไม่ไหว จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวัน เวลา การทำงาน โดยกำหนดให้ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น วันหยุดครึ่งปีธนาคาร เพื่อจัดให้วันดังกล่าว เป็นวันปิดทำการของธนาคาร แต่จะจัดให้ฝ่ายบัญชีของธนาคารนั้น ๆ ได้เข้ามาลุยงาน เพื่อปิดงบทางบัญชีกันให้เต็มที่ภายในวันนั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดของธนาคาร บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก็ยังเปิดให้บริการเจาะสำรวจดินและทดสอบดิน พร้อมหลักฐานมายืนยันให้กับลูกค้าทุกท่าน คือ ผลงานการเจาะสำรวจดิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ด้วยประการฉะนี้

โครงการศูนย์กระจายสินค้าแช่เยือกแข็ง DC FROZEN
โครงการ ศูนย์กระจายสินค้าแช่เยือกแข็ง DC FROZEN บริเวณ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 8 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 8 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ บริเวณ เลขที่ 122/41 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุข
โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุข บริเวณ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
โครงการปรัชญาโฮม@สาธุประดิษฐ์ 34
โครงการปรัชญาโฮม @ สาธุประดิษฐ์ 34 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โครงการก่อสร้างโรงงาน บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด
โครงการก่อสร้างโรงงาน บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด บริเวณ ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
โครงการโรงงานโชคชัยพืชผล จำกัด
โครงการโรงงานโชคชัยพืชผล จำกัด บริเวณ ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริเวณ ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
TRUE GIF EAST PROJECT สถานีตำบลหน้าเมือง
TRUE GIF EAST PROJECT สถานี CCS 8565A ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
TRUE GIF EAST ตำบลบางเสร่
TRUE GIF EAST PROJECT สถานี CBR 8638C ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3G2001 PHASE2 สถานีแยกลำพญาไม้
3G2001 PHASE2 PROJECT สถานีแยกลำพญาไม้ ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
3G2001 PHASE2 สถานีลาดทิพรส
3G2001 PHASE2 PROJECT สถานีลาดทิพรส ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
3G2001 Ph2 Radio Network สถานีวัดไทรย์
3G2001 Ph2 Radio Network (Blind spot lot3) Project สถานีวัดไทรย์ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

Comments are closed.