“เจาะดิน” นำผลงานการเจาะสำรวจดิน เดือนตุลาคม 2557 ขึ้นมา

วันปิยมหาราช ตรงกับ วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 การเลิกทาส เป็นหนึ่งในพระราชกรณีกิจที่โดดเด่นของรัชกาลที่ 5 ซึ่งจะเห็นได้ว่า การเลิกทาส ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร เนื่องจากสยามในยุคนั้น มีทาสอยู่เป็นจำนวนมาก ตราบธุรีดินในแผ่นดินสยาม ดินเป็นธาตุสถานะแข็ง สัญลักษณ์แห่งการก่อสร้าง เป็นธาตุเริ่มต้นในการกำเนิดสิ่งปลูกสร้าง

ชั้นดินที่มีความแข็งแรงเพียงพอรองรับ ฐานราก เสาเข็ม ยึดติดกับโครงสร้างอาคารให้มั่นคง แข็งแรง สามารถใช้ได้จนชั่วลูกชั่วหลาน งานเจาะสำรวจดิน ทดสอบดิน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุกโครงการก่อสร้าง การเจาะดินแบบ WASH BORING ก็ได้แสดงลักษณะของการฉีดน้ำลงไปในหลุมเจาะ พัดพานำผลงานการเจาะสำรวจดิน เดือนตุลาคม 2557 ขึ้นมา สะดุดตาสะดุดใจท่านผู้อ่านที่โปรดปรานเรื่องการเจาะดิน ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบของชื่อโครงการก่อสร้าง ภาพแสดงงานเจาะสำรวจดิน ดังนี้

โครงการโรงแรมถนนเพชรบุรี ซอย11
โครงการโรงแรมถนนเพชรบุรี ซอย 11
บริเวณ ซอยเพชรบุรี 11 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โครงการบ้านคุณรุ่งเรือง อำเภอปากช่อง
โครงการบ้านคุณรุ่งเรือง บริเวณ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โครงการอาคารพักอาศัยอำเภอสามพราน โครงการอาคารพักอาศัยรวม 6 ชั้น
บริเวณ ม.2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม
โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าห้องเย็น ซอยกิ่งแก้ว21 โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าห้องเย็น
ขนาด 30 x 44 x 7 ม. 1 ชั้น บริเวณ ซ.กิ่งแก้ว 21
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โครงการอาคาร ware house ถนนบางนา-ตราด โครงการ อาคาร Ware House W8
บริเวณ ถนนบางนา-ตราด ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โครงการอาคารโรงงาน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรปราการ โครงการอาคารโรงงาน 4, 5, 6 สูง 1 ชั้น ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โครงการประธมเพลสจังหวัดนครปฐม
โครงการประธมเพลส 2 บริเวณ ต.พระประโทณ อ.เมือง จ.นครปฐม
โครงการรอยัลซิตี้บางบอน โครงการ รอยัลซิตี้ บางบอน บริเวณ แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ
โครงการทางหลวงหมายเลข 417 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 417
บริเวณ ตอนท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี – บรรจบทางหลวงหมายเลข 401
TRUEGIF เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร TRUEGIF PROJECT สถานี BKF 8587B
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
TRUE GIF ตำบลเชิงเนิน
TRUE GIF EAST PROJECT สถานี RYG 8525A ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
TRUE GIF EAST อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
TRUE GIF EAST PROJECT สถานี CBR 8720A ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

Comments are closed.