ผลงานการเจาะสำรวจดินและทดสอบดิน ของ บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประจำปี 2554

Koh Tao Wind Co.,Ltd
Koh Tao Wind Co., Ltd / Wind-CPO Hybrid Power Plant Project, Koh-Tao, Suratthani, Thailand.
โครงการก่อสร้างทางต่างระดับถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนกาญจนาภิเษก ตัด ถนนกาญจนาภิเษก
โครงการก่อสร้างทางต่างระดับถนนจรัญ สนิทวงศ์ – ถนนกาญจนาภิเษก ตัดถนนกาญจนาภิเษก
โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดจุดชมทิวทิศน์ และวิเคราะห์ประเด็นข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม การออกแบบเส้นทางชมทิวทัศน์ ถ.สายแยก ทล. 1089-ดอยฟ้าห่มปก
โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดจุดชมทิวทิศน์ และวิเคราะห์ประเด็นข้อจำกัด ด้านสิ่งแวดล้อม การออกแบบเส้นทางชมทิวทัศน์ ถนนสายแยก ทล.1089 – ดอยฟ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการGrandity@สุวรรณภูมิ
โครงการ Grandity@สุวรรณภูมิ ถนนหลวงแพ่ง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
NAVANAKORN-RANGSIT NATURAL GAS PIPELINE PROJECT
NAVANAKORN-RANGSIT NATURAL GAS PIPELINE PROJECT
โครงการ McDonald's นครชัยศรี
โครงการ McDonald’s นครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
metropolitan electricity authority pathumwan statioin
งานว่าจ้างเจาะและทดสอบดิน สำหรับการก่อสร้างฐานหม้อแปลง สถานีย่อยปทุมวัน การไฟฟ้านครหลวง
Field Density Test Repair Concrete Plate Front of DESP Project
Field Density Test Repair Concrete Plate Front of DESP Project บริเวณ คลองน้ำมันเชลล์ ช่องนนทรี คลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Villa Nova Project
Villa Nova Project บริเวณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการ ไอคอนโด สุขาภิบาล 2
โครงการ ไอคอนโด สุขาภิบาล 2 บริเวณ ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางสีทอง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางสีทอง บริเวณ ตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี
โครงการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้า บริษัท รวมกิจ อินเตอร์ เนชั่นเนล จำกัด
โครงการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้า บริษัท รวมกิจ อินเตอร์ เนชั่นเนล จำกัด บริเวณ ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

Comments are closed.