ผลงานการเจาะสำรวจดินและทดสอบดิน ของ บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประจำปี 2555

Car parking toyota samrong project
New Car Parking Building of Toyota Samrong Project
โครงการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ของคณะเผยแพร่ธรรมะ ธรรมชาติ
โครงการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ของคณะเผยแพร่ธรรมะ ธรรมชาติ บริเวณ วัดหนองน้ำใส อำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี
โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง
โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยางตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โครงการศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต8
โครงการศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 8 บริเวณ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทวีวัฒนา ช่วงจากถนนอุทยานถึงถนนเพชรเกษม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทวีวัฒนา ช่วงจากถนนอุทยานถึงถนนเพชรเกษม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริเวณ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแค
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โครงการถนนสัญจรหลัก มจธ. วิทยาเขตราชบุรี
โครงการ ถนนสัญจรหลัก มจธ. วิทยาเขตราชบุรี บริเวณ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
THE CODE PROJECT
THE CODE PROJECT บริเวณ ซอยรัชดาภิเษก 17 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
TSE-07 8 M Wac SOLAR POWER PLANT PROJECT
TSE-07 8 M Wac SOLAR POWER PLANT PROJECT บริเวณ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น
โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น บริเวณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย
โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด ถนนสายแยก ทล.4-แยก ทล.415
โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด ถนนสายแยก ทล.4-แยก ทล.415 อำเภออ่าวลึก, อำเภอทับปุด จังหวัดกระบี่, จังหวัดพังงา
โครงการ ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยลาดหญ้า
โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยลาดหญ้า บริเวณ ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โครงการ Phothalai Mice Center
โครงการ Phothalai Mice Center บริเวณ ซอยโยธินพัฒนา 3 ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Comments are closed.