SOIL BORING TEST

วิศวกรรมโยธา => ความรู้ทั่วไป เทคนิค วิธีการ ด้านวิศวกรรมโยธา => ข้อความที่เริ่มโดย: denichammy ที่ มิถุนายน 25, 2013, 12:03:09 pm

หัวข้อ: ความหมายของวิศวกรรมปฐพี
เริ่มหัวข้อโดย: denichammy ที่ มิถุนายน 25, 2013, 12:03:09 pm
รศ.ดร.วรากร เจ้าของรางวัลคนแรกของรางวัลศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ ได้อธิบายถึง "วิศวกรรมปฐพี" หมายถึง สาขาย่อยสาขาหนึ่งของวิศวกรรมโยธา ซึ่งเน้นเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างที่วางอยู่บนดิน หรือที่เรียกว่า "ฐานราก" และสิ่งก่อสร้างที่ใช้ดินเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น เขื่อน โดยกว่า 80-90% ของเขื่อนในประเทศไทยเป็นเขื่อนเพื่อการชลประทาน ในส่วนของประโยชน์ของ วิศวกรรมปฐพี ก็จะเป็นประโยชน์ต่องานโครงการก่อสร้างหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น อาคาร โรงงาน สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน อุโมงค์ รวมถึงการวางฐานรากให้กับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิที่จะขาดการทำงานของวิศวกรปฐพีไปไม่ได้  :D  :D

ที่มา : http://www.dmc.tv/print/news/2007-02-23-2.html (http://www.dmc.tv/print/news/2007-02-23-2.html)