ทดสอบความซึมน้ำของดิน Soil Permeability Test

มาตราฐานอ้างอิง : ASTM D 2434 – 68

hydrologic cycle
hydrologic cycle

มวลดินเป็นวัสดุที่มีช่องว่างต่อเนื่องในระหว่างเม็ดดิน ดังนั้นเมื่อมีน้ำที่มีความดันต่างกันระหว่าง 2 จุดในมวลดิน ก็จะมีการไหลของน้ำผ่านช่องว่างเหล่านั้น ความสามารถที่มวลดินให้น้ำซึมผ่านไปได้นี้ เรียกว่า “ความซึมน้ำของดิน” (Permeability), k ถ้ามวลดินที่น้ำซึมผ่านได้ง่าย ค่า k ก็จะสูง เรามักเรียกว่า “Pervious Soil” ถ้าน้ำซึมผ่านได้มาก ค่า k ต่ำ จะเรียกว่า “Impervious Soil” Continue reading “ทดสอบความซึมน้ำของดิน Soil Permeability Test”

ผลงานการเจาะสำรวจดินโดย บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง ประจำปี 2553

โครงการก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค ปี 2553
โครงการก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค ปี 2553 บริเวณสะพาน คสล.ข้ามแม่น้ำชี จังหวัดยโสธร
โครงการก่อสร้างเรดาร์
โครงการก่อสร้างเรดาร์ สร.เขาใหญ่ จังหวัดกาญจนาบุรี
โครงการก่อสร้าง DZ CARD OFFICE
โครงการก่อสร้าง DZ CARD OFFICE บริเวณ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ Continue reading “ผลงานการเจาะสำรวจดินโดย บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง ประจำปี 2553”