งานเจาะสำรวจดิน NEO LIVING PROJECT

NEO LIVING PROJECT

งานเจาะสำรวจดิน NEO LIVING PROJECT
สถานที่ บริเวณ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เจ้าของงาน บริษัท เฮ้าส์คอมพลีท จำกัด
รายละเอียดของงาน เป็นลักษณะของงานด้านการเจาะสำรวจดิน ซึ่งทางบริษัทฯจะเลือกใช้กรรมวิธีการเจาะแบบฉีดล้าง (Wash Boring) โดยมี เครื่องเจาะสำรวจดินแบบ Motorized Drilling Rig Continue reading “งานเจาะสำรวจดิน NEO LIVING PROJECT”