wash boring มี “น้ำ” สร้างผลงานเจาะสำรวจดิน มีนาคม 2558

เราได้กลับมาพูดถึง การเจาะสำรวจดินแบบฉีดล้าง หรือ เรียกกันง่าย ๆ คือ การเจาะดิน แบบ WASH BORING ซึ่งจะมุ่งประเด็นไปที่เรื่อง น้ำเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่องานบริการเจาะสำรวจดินแบบ WASH BORING เป็นลักษณะของการใช้แรงดันน้ำฉีดเจาะทำลายโครงสร้างดิน ซึ่งเราจะเน้นไปในเรื่องของการสูบน้ำผ่านก้านเจาะลงไปที่หัวฉีด Continue reading “wash boring มี “น้ำ” สร้างผลงานเจาะสำรวจดิน มีนาคม 2558″

ทุกเที่ยวบินของท่าน ดูผลงานการเจาะสำรวจดิน มีนาคม 2557

ทุกเที่ยวบินของท่าน โปรดดูผลงานการเจาะสำรวจดิน มีนาคม 2557 : ท่านผู้โดยสารครับ ขณะนี้เราได้นำท่านมาสู่ท่าอากาศยาน เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง แล้วครับ Continue reading “ทุกเที่ยวบินของท่าน ดูผลงานการเจาะสำรวจดิน มีนาคม 2557”