Up Ekamai Project

Up Ekamai Project

งานเจาะสำรวจดิน Up Ekamai Project บริเวณ ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 หลุม โดยการเจาะสำรวจดินและทดสอบตัวอย่างดินที่ระดับความลึกทุก ๆ ระยะ 1.50 เมตร ความลึก 70 เมตร Continue reading “Up Ekamai Project”

บริการเจาะสำรวจดิน Boring Test Service

เจาะสำรวจดิน
บริการเจาะสำรวจดิน soil boring test

การเจาะสำรวจดิน คือ กรรมวิธีการเจาะลงไปในชั้นดิน, เก็บตัวอย่างดิน, ทดสอบคุณสมบัติดินในสนาม, หยั่งชั้นดินจากผิวดิน หรือใช้เทคนิคอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งลักษณะชั้นดินทั้งทางแนวดิ่ง และเปลี่ยนแปลงทางแนวราบ เพียงพอในการที่จะออกแบบ หรือศึกษาทางด้านปฐพีกลศาสตร์ การเจาะสำรวจดิน Continue reading “บริการเจาะสำรวจดิน Boring Test Service”