OFFICE & FACTORY 6.00 x 15.00 M. PROJECT

OFFICE & FACTORY PROJECT

งานเจาะสำรวจดิน OFFICE & FACTORY 6.00 x 15.00 M. PROJECT
สถานที่ NHONGKHAE INDUSTRIALESTATE SARABURI
เจ้าของงาน บริษัท ภานุวัฒน์โลหะกิจ จำกัด
ลักษณะของงาน เป็นโครงการฯ ที่จำเป็นต้องมีการเจาะสำรวจดินมากกว่า 1 หลุม จึงให้คำแนะนำและตกลงกันว่า จะมีการนำเครื่องเจาะสำรวจดินที่ง่ายต่อกันขนย้าย เพื่อเป็นการ SAVE ค่าขนย้ายเครื่องเจาะสำรวจดินให้กับลูกค้า เราจึงเลือกใช้เครื่อง Motorized Drilling Rig Continue reading “OFFICE & FACTORY 6.00 x 15.00 M. PROJECT”

งานเจาะสำรวจดิน NEO LIVING PROJECT

NEO LIVING PROJECT

งานเจาะสำรวจดิน NEO LIVING PROJECT
สถานที่ บริเวณ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เจ้าของงาน บริษัท เฮ้าส์คอมพลีท จำกัด
รายละเอียดของงาน เป็นลักษณะของงานด้านการเจาะสำรวจดิน ซึ่งทางบริษัทฯจะเลือกใช้กรรมวิธีการเจาะแบบฉีดล้าง (Wash Boring) โดยมี เครื่องเจาะสำรวจดินแบบ Motorized Drilling Rig Continue reading “งานเจาะสำรวจดิน NEO LIVING PROJECT”

เจาะสำรวจชั้นดิน…ไม่ง่ายอย่างที่คิด…

ฐานรากเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ถ้าฐานรากวิบัติก็หมายถึงอาคารทั้งหลังมีโอกาสวิบัติไปด้วย แต่เป็นเรื่องแปลกที่วิศวกรหลายคนกลับไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการเจาะสำรวจดินเพื่อการออกแบบฐานราก Continue reading “เจาะสำรวจชั้นดิน…ไม่ง่ายอย่างที่คิด…”

ผลงานการเจาะสำรวจดินโดย บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง ประจำปี 2553

โครงการก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค ปี 2553
โครงการก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค ปี 2553 บริเวณสะพาน คสล.ข้ามแม่น้ำชี จังหวัดยโสธร
โครงการก่อสร้างเรดาร์
โครงการก่อสร้างเรดาร์ สร.เขาใหญ่ จังหวัดกาญจนาบุรี
โครงการก่อสร้าง DZ CARD OFFICE
โครงการก่อสร้าง DZ CARD OFFICE บริเวณ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ Continue reading “ผลงานการเจาะสำรวจดินโดย บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง ประจำปี 2553”

โครงการคลังสินค้า บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

warehouse project

งานเจาะสำรวจดิน โครงการคลังสินค้า บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
สถานที่ บริเวณ ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เจ้าของงาน บริษัท มีน คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ อาร์คิเทคเชอร์ จำกัด Continue reading “โครงการคลังสินค้า บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)”