เจาะสำรวจชั้นดิน…ไม่ง่ายอย่างที่คิด…

ฐานรากเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ถ้าฐานรากวิบัติก็หมายถึงอาคารทั้งหลังมีโอกาสวิบัติไปด้วย แต่เป็นเรื่องแปลกที่วิศวกรหลายคนกลับไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการเจาะสำรวจดินเพื่อการออกแบบฐานราก Continue reading “เจาะสำรวจชั้นดิน…ไม่ง่ายอย่างที่คิด…”

ผลงานการเจาะสำรวจดินโดย บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง ประจำปี 2553

โครงการก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค ปี 2553
โครงการก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค ปี 2553 บริเวณสะพาน คสล.ข้ามแม่น้ำชี จังหวัดยโสธร
โครงการก่อสร้างเรดาร์
โครงการก่อสร้างเรดาร์ สร.เขาใหญ่ จังหวัดกาญจนาบุรี
โครงการก่อสร้าง DZ CARD OFFICE
โครงการก่อสร้าง DZ CARD OFFICE บริเวณ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ Continue reading “ผลงานการเจาะสำรวจดินโดย บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง ประจำปี 2553”

บริการเจาะดิน SOIL BORING

การเจาะดินเป็นวิธีหลักที่ใช้ในการสำรวจโดยการใช้เครื่องมือเจาะแบบต่าง ๆ เจาะลงไปสำรวจการเปลี่ยนแปลงของชั้นดิน มักจะทำควบคู่กันไปกับการเก็บตัวอย่างดิน และการทดสอบคุณสมบัติดินในสนาม วิธีการเจาะสำรวจดินอาจทำได้ดังนี้ Continue reading “บริการเจาะดิน SOIL BORING”