วัตถุประสงค์ในการเจาะดิน

วัตถุประสงค์ในการเจาะสำรวจดิน
วัตถุประสงค์ในการเจาะสำรวจดิน

ในการออกแบบฐานราก วิศวกรโยธาจำเป็นต้องสร้างแบบจำลองของชั้นดินที่ใช้ในการวิเคราะห์ออกแบบให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในสนามให้มากที่สุด ทั้งนี้ต้องรวมถึงคุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของดินและหินที่เกี่ยวข้อง Continue reading “วัตถุประสงค์ในการเจาะดิน”