“แบ่งดิน”ขนาดเม็ดดิน ผลงานเจาะสำรวจดิน พฤษภาคม2558

เดือนพฤษภาคม ชื่อในภาษาอังกฤษ “May” อาจมีที่มาจากเทพเจ้ากรีกนามว่า ไมอา (Maia) ซึ่งโรมันถือว่าเป็น เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ ในที่นี้ขอกล่างถึงเรื่อง ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินในส่วนต่าง ๆ ของโลกจะมีความสมบูรณ์แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหนาแน่นของชั้นดิน ในกรณีที่ชั้นดินมีความหนาอยู่มาก ดินก็จะมีแร่ธาตุสะสมอยู่มากเช่นกัน อีกทั้งยังมีการอุ้มน้ำไว้หล่อเลี้ยงและช่วยให้ดินมีความชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลา บริเวณที่ดินมีชั้นหนามักจะปรากฏอยู่ในเขตที่มีวัตถุต้นกำเนิดผุกร่อนได้อย่างรวดเร็ว แต่การพังทลายช้า หากปล่อยให้ดินมีการพังทลายตลอด ดินก็จะไม่สามารถรักษาแร่ธาตุอินทรีย์วัตถุไว้ได้ เบื้องต้นก็จะขอกล่าวถึงลักษณะของเนื้อของดิน ซึ่งโดยทั่วไปลักษณะของเนื้อดินจะประกอบไปด้วย กรวด ทราย ดินตะกอน ดินเหนียว อินทรียสาร เป็นต้น การจำแนกประเภทของดินมีความสำคัญ และแตกต่างกันออกไป ตามแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งานในแต่ละสาขาวิชาด้านการเกษตร จะจำแนกดินตามความอุดมสมบูรณ์ของธาตุสาร แร่ธาตุอินทรีย์วัตถุ ที่พืชจะนำไปใช้ประโยชน์ ทางด้านธรณีวิทยา ก็จะใช้ข้อมูลตามลักษณะของหินต้นกำเนิด การกัดกร่อนผุพัง เป็นปัจจัยในการจำแนกชั้นดิน สำหรับงานทางด้านวิศวกรรมโยธา ก็จะเน้นพิจารณาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ และกลศาสตร์ของดินเป็นหลัก เช่น ขนาดของเม็ดดิน แรงยึดเกาะของมวลดิน เป็นต้น เพื่อเพิ่มความแน่ชัดของข้อมูลดิน พิจารณาเปรียบเทียบความผันแปรของชั้นดิน เพิ่มความปลอดภัยให้กับฐานราก โครงสร้างของตัวอาคาร ควรแก่การเจาะสำรวจดิน และทดสอบตัวอย่างดิน เราจึงขอนำเสนอ ผลงานการเจาะสำรวจดิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

โครงการกลางเมือง โครงการกลางเมือง บริเวณ ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โครงการบ้านคุณสุวรรณา ถนนสุขุมวิท101 โครงการบ้านคุณสุวรรณา บริเวณ ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง โรงพยาบาลเขาย้อย โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง
(12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร บริเวณ โรงพยาบาลเขาย้อย ต.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
โครงการ VIP Residence โครงการ VIP Residence บริเวณ ถ.เขางู-จอมบึง ม.6 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
โครงการก่อสร้างสถานีตำรวจภูธรคลองห้า โครงการก่อสร้างสถานีตำรวจภูธรคลองห้า
บริเวณ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โครงการโรงแรม ฮ็อป อินน์ สกลนคร โครงการโรงแรม ฮ็อป อินน์ สกลนคร
บริเวณ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อเด็กกำพร้า โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อเด็กกำพร้า
บริเวณ ซ.เกตุเลขา ถ.หทัยราษฎร์ 50
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

โครงการ โรงงานพ่นทราย บริษัทเบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด โครงการโรงงานพ่นทราย
บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริเวณ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โครงการสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร โครงการสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร บริเวณ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน(สยาม พาวเวอร์) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน(สยาม พาวเวอร์) บริเวณ ม.2 ต.คลองขวาง (ไทรใหญ่) อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
โครงการ บริษัท บอสตัน เอเวนิว(1987) จำกัด โครงการ บริษัท บอสตัน เอเวนิว(1987) จำกัด
บริเวณ ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
TRUE GIF EAST ต.ท่าเกวียน TRUE GIF EAST PROJECT สถานี SKO 8533A
ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระบุรี

wash boring มี “น้ำ” สร้างผลงานเจาะสำรวจดิน มีนาคม 2558

เราได้กลับมาพูดถึง การเจาะสำรวจดินแบบฉีดล้าง หรือ เรียกกันง่าย ๆ คือ การเจาะดิน แบบ WASH BORING ซึ่งจะมุ่งประเด็นไปที่เรื่อง น้ำเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่องานบริการเจาะสำรวจดินแบบ WASH BORING เป็นลักษณะของการใช้แรงดันน้ำฉีดเจาะทำลายโครงสร้างดิน ซึ่งเราจะเน้นไปในเรื่องของการสูบน้ำผ่านก้านเจาะลงไปที่หัวฉีด สมานสามัคคีกับการกระแทก หรือหมุนของหัวเจาะทำให้ดินก้นหลุมหลุดไหลตามน้ำขึ้นมาบนผิวดินลงในอ่างตกตะกอนจนน้ำใส และหมุนเวียนกลับไปใช้ในการเจาะสำรวจดิน ลุล่วงไปถึงขั้นตอนการเก็บตัวอย่างของดิน คืนสู่กระบวนการทดสอบดินในห้องปฏิบัติการ นำค่าจากผลการทดสอบดินที่ได้มาคำนวณกำลังรับน้ำหนักของดิน แนะนำการใช้ฐานราก รังสรรค์ผลงานการเจาะสำรวจดิน เดือนมีนาคม 2558 แสดงถึงคุณค่าของน้ำที่มีต่องานเจาะสำรวจดิน ส่งเสริมและให้การสนับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า วันอนุรักษ์น้ำโลก World Water Day วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีวัน ทรัพยากรน้ำที่ได้จากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่อยู่ตรงบริเวณใกล้เคียงกับพิกัดจุดเจาะสำรวจ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการการทำงานด้านการเจาะสำรวจดิน จึงจำเป็นต้องหาน้ำจากแหล่งน้ำที่ใกล้กับบริเวณที่จะทำการเจาะสำรวจดินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังคำกล่าวที่ว่า “น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า เฉกเช่นงานเจาะสำรวจดินต้องอาศัยน้ำเป็นที่พึ่ง หล่อหลอมรวมกันป็นหนึ่ง ของความเป็นพลวัตของพลังงานจลน์แห่งแรงดันน้ำ ผนวกกับพลังการหมุนของเครื่องเจาะสำรวจดิน เสนอข้อเท็จจริงในรูปแบบของผลงานการเจาะสำรวจดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2558”

โครงการบริษัท เอ คิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) โครงการ PJ 35
ของ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน)
บริเวณ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
โครงการ Villa ถนนพระยาสุเรนทร์
โครงการ Villa Merrinda บริเวณ ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
โครงการโรงเรียนวัดรางบัว
โครงการหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียน
วัดรางบัว บริเวณ โรงเรียนวัดรางบัว ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
โครงการก่อสร้างโรงแรมสูง 7 ชั้น ภูเก็ต
โครงการก่อสร้างโรงแรมสูง 7 ชั้น บริเวณ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาด 2 ชั้น โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาด 2 ชั้น
บริเวณ ถนนเลียบคลองประปา ตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โครงการก่อสร้างอาคารสูง ถนนเทพประสิทธิ์ โครงการก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้น
บริเวณ ถนนเทพประสิทธิ์ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
โครงการ 2M BUILDING ถนนติวานนท์
โครงการ 2M BUILDING. บริเวณ หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

โครงการสยามนิสสันชัยภูมิ
โครงการ สยามนิสสันชัยภูมิ บริเวณ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
โครงการต่อเติมอาคารโรงงานชุบแข็ง โครงการต่อเติมอาคารโรงงานชุบแข็ง
บริเวณ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการหม้อไอน้ำ บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด
โครงการหม้อไอน้ำ เบอร์ 6
บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด บริเวณ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
โครงการงานก่อสร้างอาคารมัสยิดดารุ๊ลอิบาดะฮ์
โครงการงานก่อสร้างอาคารมัสยิดดารุ๊ลอิบาดะฮ์
(หลังใหม่) บริเวณ ซอยหทัยราษฎร์ 36 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
โครงการก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ ซอยพัทยากลาง14 โครงการก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น
บริเวณ ซอยพัทยากลาง14 อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

ความก้าวหน้า ความสำเร็จ ผลงานเจาะสำรวจดิน กันยายน 2557

หากกล่าวถึงความก้าวหน้าของงานเจาะสำรวจดิน ทดสอบดิน จักต้องมีการพัฒนาวิทยาการด้านวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์ ความสามารถเฉพาะตัวของวิศวกรโยธา การค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ผู้เขียนจะขอเน้นไปในทางด้านเทคนิคการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบดินขั้น ADVANCE สิ่งเหล่าจะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ และ ความก้าวหน้าของงานเจาะสำรวจดินและทดสอบดิน เส้นทางงานเจาะสำรวจดินและทดสอบดิน สายลมก็ได้พัดพาใบไม้ให้ร่วงเลยมาบรรจบพบเจอ กับ ผลงานการเจาะสำรวจดิน เดือนกันยายน 2557

โครงการบริษัท โนวาเซีย จำกัด
โครงการบริษัท โนวาเซีย จำกัด บริเวณ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โครงการอาคารโรงงานชั้นเดียว บริษัท ไทยฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด
โครงการ อาคารโรงงานชั้นเดียว บริษัท ไทยฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด บริเวณ ซอยสุขุมวิท 117 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการอาคาร คสล. ถนนราชวิถี
โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม คสล. 5 ชั้น บริเวณ ซอยราชวิถี 6 ถนนราชวิถี เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
โครงการสวนเพลิน มาร์เก็ต แขวงคลองตัน โครงการสวนเพลิน มาร์เก็ต บริเวณ แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โครงการ D-RICH RESIDENCE แขวงบางนา
โครงการ D-RICH RESIDENCE บริเวณ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
โครงการอาคารวิทยาลัยนานาชาติ แขวงวงศ์สว่าง โครงการ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ
บริเวณ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาบ้านหนองประดู่ หอถังเหล็ก
โครงการ ก่อสร้างหอถังระบบประปาบ้านหนองประดู่ ม.2 และ ก่อสร้างหอถังเหล็ก ม.4 บ้านโป่งไหม บริเวณ ต.หนองประดู่อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
โครงการติดตั้งเครน กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
โครงการติดตั้งเครน ขนาด 32 ตัน กองร้อยสนับสนุนส่วนหน้ากองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ บริเวณ ค่ายนวมินทร์ จ.ชลบุรี
TRUE GIF ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง
TRUE GIF EAST PROJECT สถานี RYG 8572A ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง
TRUE GIF ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง
TRUE GIF EAST PROJECT สถานี RYG 8541A ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง
TRUE GIF อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
TRUE GIF EAST PROJECT สถานี CCS 8563A ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
TRUE GIF ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จัทบุรี
TRUE GIF EAST PROJECT สถานี CTB 8523D ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จัทบุรี

แรกของเดือนกรกฎาคม 2557 ‘แบงค์หยุด’ เดนิชมีผลงานการเจาะสำรวจดิน

ครึ่งปีหลังของปี พุทธศักราช 2557 ก็ได้เริ่มขึ้นพร้อมกับวันแรกของ เดือนกรกฎาคม คือ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ก็เป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มชน คนวงการธนาคารอีกวัน คือ วันหยุดครึ่งปีธนาคาร Continue reading “แรกของเดือนกรกฎาคม 2557 ‘แบงค์หยุด’ เดนิชมีผลงานการเจาะสำรวจดิน”

เดือนมิถุนายน 2557 เน้น เจาะดินแบบ wash boring

ขณะนี้ผมได้นำมิตรรักแฟนคลับ เดนิช ซอยล์ ทุกท่าน ก้าวข้ามเดือนพฤษภาคม สู่ เดือนมิถุนายน 2557 ดั่งบทเพลงที่ว่า “ย่างเข้าเดือนหก ฝนก็ตกพรำพรำ กบมันก็ร้องงึมงำ ระงมไปทั่วท้องนา” แม้สายฝนจะโปรยปรายลงมาจากฟากฟ้า ท้องนภาอันหมองมัว เครื่องเจาะสำรวจดินก็ไม่เคยดับ Continue reading “เดือนมิถุนายน 2557 เน้น เจาะดินแบบ wash boring”