Up Ekamai Project

Up Ekamai Project

งานเจาะสำรวจดิน Up Ekamai Project บริเวณ ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 หลุม โดยการเจาะสำรวจดินและทดสอบตัวอย่างดินที่ระดับความลึกทุก ๆ ระยะ 1.50 เมตร ความลึก 70 เมตร Continue reading “Up Ekamai Project”