“แบ่งดิน”ขนาดเม็ดดิน ผลงานเจาะสำรวจดิน พฤษภาคม2558

เดือนพฤษภาคม ชื่อในภาษาอังกฤษ “May” อาจมีที่มาจากเทพเจ้ากรีกนามว่า ไมอา (Maia) ซึ่งโรมันถือว่าเป็น เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ ในที่นี้ขอกล่างถึงเรื่อง ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินในส่วนต่าง ๆ ของโลกจะมีความสมบูรณ์แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหนาแน่นของชั้นดิน Continue reading ““แบ่งดิน”ขนาดเม็ดดิน ผลงานเจาะสำรวจดิน พฤษภาคม2558″

งานเสริมฐานรากอาคาร UNDERPINNING

งานเสริมฐานรากอาคาร UNDERPINNING
โดย สืบศักดิ์ พรหมบุญ (Suebsak Promboon) ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร-คอนซัลท์ จำกัด suebsak970@yahoo.com

บทคัดย่อ : ด้วยประสบการณ์ในงานซ่อมแซมแก้ไขฐานรากอาคารมากกว่า 30 ปี ผู้เขียนได้มีโอกาสพบเจอปัญหาของอาคารทึ่เกิดการทรุดตัวมากมาย ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงตัวอย่างของอาคารในต่างประเทศและในประเทศที่เกิดการทรุดตัวตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งวิธีการแก้ไขอาคารทรุดตัว โดยการเสริมความแข็งแรงของฐานรากอาคาร หรือที่เรียกว่า UNDERPINNING Continue reading “งานเสริมฐานรากอาคาร UNDERPINNING”