ความสำคัญและค่าใช้จ่ายของการสำรวจทางวิศวกรรมปฐพี

เจาะดิน
เจาะดินและทดสอบดิน

ลักษณะชั้นดินและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง จัดได้ว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการที่จะทำการออกแบบหรือวิเคราะห์ฐานราก ถ้าปราศจากข้อมูลชั้นดินที่ดีเพียงพอ การออกแบบฐานรากก็เท่ากับเดาหรือคาดคะเน Continue reading “ความสำคัญและค่าใช้จ่ายของการสำรวจทางวิศวกรรมปฐพี”