วิศวกรโยธา Civil Engineer

ผู้ปฎิบัติงานวิศวกรโยธา Civil Engineer ได้แก่ผู้วางแผน จัดระบบงานและควบคุมงานก่อสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งต่างๆ ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ตลอดจนการติดตั้งการใช้ และการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบสุขาภิบาล รวมไปถึงงานด้านเจาะสำรวจดิน ทดสอบตัวอย่างดิน ที่วิศวกรโยธาต้องเป็นผู้ดูและให้ความสำคัญ แม้จะเป็นเพียงงานเริ่มต้นของโครงการก็ตาม ต่างก็เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบอาชีพวิศวกรด้วยกันทั้งนั้น Continue reading “วิศวกรโยธา Civil Engineer”

Virtual Road Design Technology

Now, method style, construction and road changes. as a result of individuals think about innovative road style virtual (Virtual Design) to design-build method to shorten the operating time down considerably. And to check the impact of road construction before the look. And budget for the development of one. From ancient kinds of work ranging from the top piece from the top back where you started. Worked many times. Continue reading “Virtual Road Design Technology”

หลุมยุบ ธรณีพิบัติภัยของธรรมชาติ

sinkhole

หลุมยุบในประเทศไทย

ในประเทศไทยมีร่องรอยของหลุมยุบเกิดมากมาย บางบริเวณมีขนาดใหญ่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น ทะเลในของหมู่เกาะอ่างทอง ถ้ำมรกตที่จังหวัดตรัง และทะเลบันที่จังหวัดสตูล

ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2538 ถึงเดือนมกราคม 2548 มีการเกิดหลุมยุบทั่วประเทศมากกว่า 66 พื้นที่ ในจำนวนนี้ 25 พื้นที่ เกิดหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 และส่วนใหญ่พบในจังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน Continue reading “หลุมยุบ ธรณีพิบัติภัยของธรรมชาติ”

ดินเสื่อมโทรม

soil degradation

ดินเสื่อมโทรม หมายถึง ดินที่มีปัญหาในด้านการใช้ประโยชน์ และต้องมีการจัดการดินเป็นกรณีพิเศษกว่าดินทั่ว ๆ ไป จึงจะสามารถใช้ในการเพาะปลูก และให้ผลผลิตดี สภาพดินเสื่อมโทรมใน ประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็น 3 สภาพดินด้วยกัน คือ

1. ดินทราย (Sandy soils) ดินทรายมีพื้นที่ประมาณ 6 ล้านไร่ ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคตะวันออกเฉียง เหนือประมาณ 3 ล้านไร่ นอกจากนั้น ยังพบกระจัดกระจายอยู่ตามภาคต่าง ๆ ของประเทศ ดินทรายมี 2 ประเภท Continue reading “ดินเสื่อมโทรม”

เจาะสำรวจชั้นดิน…ไม่ง่ายอย่างที่คิด…

ฐานรากเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ถ้าฐานรากวิบัติก็หมายถึงอาคารทั้งหลังมีโอกาสวิบัติไปด้วย แต่เป็นเรื่องแปลกที่วิศวกรหลายคนกลับไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการเจาะสำรวจดินเพื่อการออกแบบฐานราก Continue reading “เจาะสำรวจชั้นดิน…ไม่ง่ายอย่างที่คิด…”