“แบ่งดิน”ขนาดเม็ดดิน ผลงานเจาะสำรวจดิน พฤษภาคม2558

เดือนพฤษภาคม ชื่อในภาษาอังกฤษ “May” อาจมีที่มาจากเทพเจ้ากรีกนามว่า ไมอา (Maia) ซึ่งโรมันถือว่าเป็น เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ ในที่นี้ขอกล่างถึงเรื่อง ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินในส่วนต่าง ๆ ของโลกจะมีความสมบูรณ์แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหนาแน่นของชั้นดิน ในกรณีที่ชั้นดินมีความหนาอยู่มาก ดินก็จะมีแร่ธาตุสะสมอยู่มากเช่นกัน อีกทั้งยังมีการอุ้มน้ำไว้หล่อเลี้ยงและช่วยให้ดินมีความชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลา บริเวณที่ดินมีชั้นหนามักจะปรากฏอยู่ในเขตที่มีวัตถุต้นกำเนิดผุกร่อนได้อย่างรวดเร็ว แต่การพังทลายช้า หากปล่อยให้ดินมีการพังทลายตลอด ดินก็จะไม่สามารถรักษาแร่ธาตุอินทรีย์วัตถุไว้ได้ เบื้องต้นก็จะขอกล่าวถึงลักษณะของเนื้อของดิน ซึ่งโดยทั่วไปลักษณะของเนื้อดินจะประกอบไปด้วย กรวด ทราย ดินตะกอน ดินเหนียว อินทรียสาร เป็นต้น การจำแนกประเภทของดินมีความสำคัญ และแตกต่างกันออกไป ตามแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งานในแต่ละสาขาวิชาด้านการเกษตร จะจำแนกดินตามความอุดมสมบูรณ์ของธาตุสาร แร่ธาตุอินทรีย์วัตถุ ที่พืชจะนำไปใช้ประโยชน์ ทางด้านธรณีวิทยา ก็จะใช้ข้อมูลตามลักษณะของหินต้นกำเนิด การกัดกร่อนผุพัง เป็นปัจจัยในการจำแนกชั้นดิน สำหรับงานทางด้านวิศวกรรมโยธา ก็จะเน้นพิจารณาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ และกลศาสตร์ของดินเป็นหลัก เช่น ขนาดของเม็ดดิน แรงยึดเกาะของมวลดิน เป็นต้น เพื่อเพิ่มความแน่ชัดของข้อมูลดิน พิจารณาเปรียบเทียบความผันแปรของชั้นดิน เพิ่มความปลอดภัยให้กับฐานราก โครงสร้างของตัวอาคาร ควรแก่การเจาะสำรวจดิน และทดสอบตัวอย่างดิน เราจึงขอนำเสนอ ผลงานการเจาะสำรวจดิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

โครงการกลางเมือง โครงการกลางเมือง บริเวณ ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โครงการบ้านคุณสุวรรณา ถนนสุขุมวิท101 โครงการบ้านคุณสุวรรณา บริเวณ ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง โรงพยาบาลเขาย้อย โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง
(12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร บริเวณ โรงพยาบาลเขาย้อย ต.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
โครงการ VIP Residence โครงการ VIP Residence บริเวณ ถ.เขางู-จอมบึง ม.6 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
โครงการก่อสร้างสถานีตำรวจภูธรคลองห้า โครงการก่อสร้างสถานีตำรวจภูธรคลองห้า
บริเวณ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โครงการโรงแรม ฮ็อป อินน์ สกลนคร โครงการโรงแรม ฮ็อป อินน์ สกลนคร
บริเวณ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อเด็กกำพร้า โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อเด็กกำพร้า
บริเวณ ซ.เกตุเลขา ถ.หทัยราษฎร์ 50
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

โครงการ โรงงานพ่นทราย บริษัทเบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด โครงการโรงงานพ่นทราย
บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริเวณ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โครงการสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร โครงการสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร บริเวณ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน(สยาม พาวเวอร์) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน(สยาม พาวเวอร์) บริเวณ ม.2 ต.คลองขวาง (ไทรใหญ่) อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
โครงการ บริษัท บอสตัน เอเวนิว(1987) จำกัด โครงการ บริษัท บอสตัน เอเวนิว(1987) จำกัด
บริเวณ ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
TRUE GIF EAST ต.ท่าเกวียน TRUE GIF EAST PROJECT สถานี SKO 8533A
ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระบุรี

‘ถึงใกล้ ชั้นดินก็ต่าง’ผลงานเจาะสำรวจดิน เมษายน 2558

หากกล่าวถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าเราจะขึ้นเหนือล่องใต้ เราก็จะได้ประสบพบเจอกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน กรวด หิน แร่ แม่น้ำ ลำธาร บึง หนองน้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ มหาสมุทร ต้นไม้ใบหญ้า ป่าเขาลำเนาไพร คุณก็จะรู้ว่า สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราทุกคนบนโลกใบนี้ จากจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ความต้องการใช้สิ่งของต่าง ๆ ที่มีวิวัฒนาการมาจากทัพยากรธรรมชาติ รู้จักการทำเครื่องมือ เครื่องใช้อย่างหยาบ ๆ ด้วย หิน ไม้ กระดูก และเขาสัตว์ เพื่อใช้ในการออกล่าสัตว์มาเป็นอาหาร ในส่วนของใบไม้ เปลือกไม้ หนังสัตว์ ก็ได้ถูกนำมาใช้ปกปิดร่างกาย เพื่อรักษาอุณภูมิร่างกายให้อยู่ในภาวะที่อบอุ่น หรือ ประดับร่างกายเพื่อแสดงถึงศักยภาพในการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อมาก็ได้มีการผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นสำหรับสมาชิกในครอบครัว ก้าวขึ้นสู่ระดับขั้นของการผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเพื่อการค้าในยุคปัจจุบัน นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การประดิษฐ์ คิดค้น และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น จัดว่าเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนให้โลกและมนุษย์ขยับไปอยู่ในจุดที่เปลี่ยนแปลงไป ตามสภาพทางภูมิศาสตร์และชีววิทยาของโลกที่เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้า ๆ อากาศเริ่มอบอุ่นขึ้น น้ำแข็งขั้วโลกค่อย ๆ ละลาย มนุษย์ก็จำเป็นต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านความปลอดภัยของมนุษย์ ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ เมื่อครั้งอดีตที่มนุษย์เคยอาศัยอยู่ตามถ้ำ เพื่อเป็นที่หลบภัยธรรมชาติ ภัยจากสัตว์ร้าย ต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกที่อยู่อาศัยแบบเน้นคุณภาพ ต้องมีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ในส่วนของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยนั้น ย่อมแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทำเลที่ตั้ง สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ ในที่นี้จะขอชี้เฉพาะเจาะจงไปในทิศทางของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งบ้าน หรือ ชุมชน ที่ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ก็ควรจะเป็นบ้านที่มีลักษณะยกพื้นใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันอุทกภัยน้ำท่วมและระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนจัด หลังคาทรงจั่วแหลมเพื่อให้น้ำฝนไหลลงได้สะดวก ส่วนลักษณะโครงสร้าง หรือ ตัวบ้าน ก็จะนำวัสดุประเภทไม้มาใช้เป็นองค์ประกอบหลัก บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่น ลักษณะของบ้านก็จะตั้งบนพื้นดิน ไม่มีการยกพื้นใต้ถุนสูงแต่อย่างใด ผนังของบ้านจะทึบแน่น เพราะต้องการควาอบอุ่น เพื่อป้องกันอากาศหนาวในฤดูหนาวที่มีหิมะตกหนัก จากพื้นบ้านลงสู่พื้นดิน สภาพภูมิอากาศก็ยังมีอิทธิพลต่อการเกิดของดิน ในลักษณะของอุณหภูมิที่มีความแตกต่างกัน ปริมาณน้ำฝนที่ไม่เท่ากัน จัดว่าเป็นตัวการสำคัญที่มีอิทธิพลต่ออัตราการสลายตัวของหิน แร่ ทั้งในด้านกายภาพ ด้านเคมี รวมถึงอัตราความเร็วของการเคลื่อนย้ายและการสะสมใหม่ของหิน แร่ ที่ถูกแปรสภาพโดยปัจจัยตัวสำคัญ มาเป็นวัตถุต้นกำเนิดของดินในเขตร้อน หิน แร่ จะสลายตัวมาเป็นดินได้เร็วกว่าในเขตอบอุ่น หรือ หนาว เนื่องจากในเขตร้อนมีอุณภูมิสูง และมีปริมาณน้ำฝนตกมากกว่าเขตอบอุ่น การผุพังสลายตัวก็เป็นไปอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องมาถึงดินที่เกิดในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง มักจะเป็นดินตื้น มีชั้นดินน้อย มีการชะล้างหน้าดินมาก ชั้นดินระดับบนจะบาง หรืออาจไม่มีชั้นดินระดับบนเลยก็ว่าได้ ตรงกันข้ามกับดินที่อยู่ในที่ราบลุ่ม ที่มักจะมีชั้นดินเบื้องบนหรือชั้นดินในระดับตื้นที่หนากว่า เนื่องจากเป็นแหล่งทับถมของตะกอน ซึ่งเนื้อดินจะละเอียดกว่า เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายดินตะกอนจากชั้นบนลงไปสะสมอยู่ในดินชั้นล่าง ซึ่งในที่นี้ขอยกตัวอย่าง ลักษณะชั้นดินเหนียวอ่อน ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากข้อสันนิฐานเบื้องต้นพบว่า ลักษณะภูมิประเทศดั้งเดิมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเคยเป็นทะเลมาก่อนเมื่อกว่า 10,000 ปีที่แล้ว น่าจะเป็นเหตุผลประการหนึ่ง ที่ทำให้ลักษณะชั้นดินชั้นบนสุดเป็นดินที่ตกตะกอนในน้ำทะเล จึงมาคู่กับความอ่อนตัวของดิน จึงบอกได้คำเดียวว่า ลักษณะชั้นดินที่พบนั้น เป็นชั้นดินเหนียวอ่อนลึกประมาณ 8 ถึง 12 เมตร ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ซึ่งบางพื้นที่อาจลึกลงไปกว่านั้นมาก ชั้นดินเหนียวก็ไม่สามารถรับน้ำหนักอาคารโดยตรงได้ จึงจำเป็นต้องมี ฐานราก เสาเข็ม มารับ และถ่ายน้ำหนักอาคารลงไปถึงระดับชั้นดินด้านล่าง ซึ่งแข็งแรงกว่า และสามารถรับน้ำหนักของตัวอาคารได้ อาคารขนาดเล็กจำพวก บ้านที่อยู่อาศัย จะวางปลายเสาเข็มไว้ที่ชั้นดินเหนียวแข็ง หรือชั้นทรายชั้นแรก อาคารที่มีขนาดใหญ่ขึ้นไปก็จะใช้เสาเข็มยาวขึ้น เพื่อให้รับน้ำหนักได้มากขึ้น แต่ปลายเสาเข็มก็จะพยายามวางไว้ที่ชั้นทรายแน่นชั้นใดชั้นหนึ่ง แต่ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอน
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดจากความแปรปรวนของสภาพชั้นดิน ก็อาจเป็นไปได้กับทุกที่ ทุกเวลา ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศ ระดับน้ำใต้ดิน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแบบไม่ทันระวังตั้งตัว มีการทับถมอย่างรุนแรงของตะกอนใหม่ “สภาพชั้นดินที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกัน หรืออยู่ไม่ไกลกันมากนัก สภาพชั้นดินก็อาจมีความแตกต่างกันได้ ซึ่งลักษณะของชั้นดินที่พบอาจเป็นชั้นทรายหลวมผิดปกติ ระดับความลึกของชั้นดินที่แข็งแรงมีความผันแปรสูง จากสภาพของชั้นดินดังกล่าว อาจทำให้ฐานรากเกิดการวิบัติก็เป็นได้ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายอย่างคาดไม่ถึง ดังนั้นเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาโครงการงานก่อสร้าง บริษัทที่ปรึกษาวิศวกร ต้องจัดให้มีงานเจาะสำรวจดิน อีกทั้งยังสามารถสร้างผลงานการเจาะสำรวจดิน ประจำเดือนเมษายน 2558”
ที่มา : https://eitprblog.blogspot.com/2015_07_01_archive.html?view=sidebar

โครงการอาคารเรียน 5 ชั้น 1 อาคาร สระว่ายน้ำ 1 อาคาร โครงการ อาคารเรียน 5 ชั้น 1 อาคาร และสระว่ายน้ำ 1 อาคาร บริเวณ ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
โครงการอาคารสูง 4 ชั้น ถ.ประเสริฐมนูกิจ โครงการอาคารสูง 4 ชั้น ถ.ประเสริฐมนูกิจ ซอย 25
แยก 2 กทม. บริเวณ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
โครงการบ้านพักอาศัย 3 ชั้น โครงการบ้านพักอาศัย 3 ชั้น บริเวณ ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โครงการ The Wealth Project โครงการ The Wealth Project
บริเวณ ถ.ลำลูกกาคลอง 9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
โครงการ บริษัท ต.ปราสาททองบริการ 2014 จำกัด โครงการ บริษัท ต.ปราสาททองบริการ 2014 จำกัด บริเวณ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาด 300 ที่นั่ง โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาด 300 ที่นั่ง
บริเวณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โครงการก่อสร้างโกดังสินค้า โครงการ ก่อสร้างโกดังสินค้า บริเวณ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โครงการโรงงานบริษัท วงศ์ชัย จำกัด โครงการโรงงานบริษัท วงศ์ชัย จำกัด
บริเวณ ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
TRUEGIF เขตสะพานสูง TRUEGIF PROJECT สถานี BKF 8591B
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
โครงการติดตั้งเครนสนาม กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ โครงการติดตั้งเครนสนามขนาด 25 ตัน + 25 ตัน
บริเวณ กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ อ.เมือง จ.สระบุรี
โครงการ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ปากบารา โครงการ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ปากบารา บริเวณ ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
โครงการ PEDESTRIAN BRIDGE โครงการ PEDESTRIAN BRIDGE AT RAMP – RP07 CH. 0 + 245.000 บริเวณ แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

wash boring มี “น้ำ” สร้างผลงานเจาะสำรวจดิน มีนาคม 2558

เราได้กลับมาพูดถึง การเจาะสำรวจดินแบบฉีดล้าง หรือ เรียกกันง่าย ๆ คือ การเจาะดิน แบบ WASH BORING ซึ่งจะมุ่งประเด็นไปที่เรื่อง น้ำเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่องานบริการเจาะสำรวจดินแบบ WASH BORING เป็นลักษณะของการใช้แรงดันน้ำฉีดเจาะทำลายโครงสร้างดิน ซึ่งเราจะเน้นไปในเรื่องของการสูบน้ำผ่านก้านเจาะลงไปที่หัวฉีด สมานสามัคคีกับการกระแทก หรือหมุนของหัวเจาะทำให้ดินก้นหลุมหลุดไหลตามน้ำขึ้นมาบนผิวดินลงในอ่างตกตะกอนจนน้ำใส และหมุนเวียนกลับไปใช้ในการเจาะสำรวจดิน ลุล่วงไปถึงขั้นตอนการเก็บตัวอย่างของดิน คืนสู่กระบวนการทดสอบดินในห้องปฏิบัติการ นำค่าจากผลการทดสอบดินที่ได้มาคำนวณกำลังรับน้ำหนักของดิน แนะนำการใช้ฐานราก รังสรรค์ผลงานการเจาะสำรวจดิน เดือนมีนาคม 2558 แสดงถึงคุณค่าของน้ำที่มีต่องานเจาะสำรวจดิน ส่งเสริมและให้การสนับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า วันอนุรักษ์น้ำโลก World Water Day วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีวัน ทรัพยากรน้ำที่ได้จากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่อยู่ตรงบริเวณใกล้เคียงกับพิกัดจุดเจาะสำรวจ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการการทำงานด้านการเจาะสำรวจดิน จึงจำเป็นต้องหาน้ำจากแหล่งน้ำที่ใกล้กับบริเวณที่จะทำการเจาะสำรวจดินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังคำกล่าวที่ว่า “น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า เฉกเช่นงานเจาะสำรวจดินต้องอาศัยน้ำเป็นที่พึ่ง หล่อหลอมรวมกันป็นหนึ่ง ของความเป็นพลวัตของพลังงานจลน์แห่งแรงดันน้ำ ผนวกกับพลังการหมุนของเครื่องเจาะสำรวจดิน เสนอข้อเท็จจริงในรูปแบบของผลงานการเจาะสำรวจดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2558”

โครงการบริษัท เอ คิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) โครงการ PJ 35
ของ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน)
บริเวณ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
โครงการ Villa ถนนพระยาสุเรนทร์
โครงการ Villa Merrinda บริเวณ ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
โครงการโรงเรียนวัดรางบัว
โครงการหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียน
วัดรางบัว บริเวณ โรงเรียนวัดรางบัว ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
โครงการก่อสร้างโรงแรมสูง 7 ชั้น ภูเก็ต
โครงการก่อสร้างโรงแรมสูง 7 ชั้น บริเวณ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาด 2 ชั้น โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาด 2 ชั้น
บริเวณ ถนนเลียบคลองประปา ตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โครงการก่อสร้างอาคารสูง ถนนเทพประสิทธิ์ โครงการก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้น
บริเวณ ถนนเทพประสิทธิ์ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
โครงการ 2M BUILDING ถนนติวานนท์
โครงการ 2M BUILDING. บริเวณ หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

โครงการสยามนิสสันชัยภูมิ
โครงการ สยามนิสสันชัยภูมิ บริเวณ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
โครงการต่อเติมอาคารโรงงานชุบแข็ง โครงการต่อเติมอาคารโรงงานชุบแข็ง
บริเวณ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการหม้อไอน้ำ บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด
โครงการหม้อไอน้ำ เบอร์ 6
บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำกัด บริเวณ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
โครงการงานก่อสร้างอาคารมัสยิดดารุ๊ลอิบาดะฮ์
โครงการงานก่อสร้างอาคารมัสยิดดารุ๊ลอิบาดะฮ์
(หลังใหม่) บริเวณ ซอยหทัยราษฎร์ 36 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
โครงการก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ ซอยพัทยากลาง14 โครงการก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น
บริเวณ ซอยพัทยากลาง14 อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

หลังม่านผลงานเจาะสำรวจดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2558

“วันนักประดิษฐ์ ตรงกับ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการที่ทรงประดิษฐ์คิดค้น เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยน้ำ หรือ กังหันน้ำชัยพัฒนา อีกทั้งยังทรงได้รับทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 ซึ่งนอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติแล้ว ยังเป็นวันที่ระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ทรงคิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ สามารถแก้ปัญหาและรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นแบบฉบับให้นักประดิษฐ์ไทยได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สามารถสร้างสรรค์และพัฒนา สิ่งประดิษฐ์อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบไป”
ที่มา: http://www.lib.ru.ac.th/journal/feb/feb02-InventorDay.html
ผลงานการเจาะสำรวจดิน ได้โคจรมาครบรอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ยอดมนุษย์วิศวกรโยธา และ ทีมงานเจาะสำรวจดิน ได้ร่วมมือกันประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสรรสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือเจาะสำรวจดิน “ติดเทอร์โบ โกอินเตอร์ ทะยานสู่ความเป็นเลิศทางด้านผลงานการเจาะสำรวจดิน” เมื่อกล่าวถึงการประดิษฐ์เครื่องมือเจาะสำรวจดิน หรือจะเป็นการประดิษฐ์เครื่องยนต์กลไกพร้อมใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีฟันเฟืองปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อเปลี่ยนพลังงานเคมีในรูปของน้ำมันเชื้อเพลิงไปเป็นพลังงานกล ในลักษณะของการทำงานเบื้องหลัง ผลงานการเจาะสำรวจดิน หรือจะคลอดออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์ผลิตผล ล้วนแล้วแต่เป็นผลพวงมาจากเครื่องมือที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นแทบทั้งสิ้น และที่สำคัญ คือ การประดิษฐ์คิดค้น เสมือนหนึ่งการพัฒนาเครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน พัฒนาธุรกิจให้เป็นที่หน้าเชื่อถือ และไว้วางใจกับลูกค้า ก้าวล้ำเทคโนโลยีทันสมัย ยกระดับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

โครงการ บริษัท พีรานิจ จำกัด โครงการ บริษัท พีรานิจ จำกัด บริเวณ ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โครงการ TPG FEEDMILL CO.,LTD. โครงการ TPG FEEDMILL CO.,LTD.
บริเวณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โครงการ TAS Logistics Co.,Ltd. จังหวัดชลบุรี โครงการ TAS Logistics Co.,Ltd. จังหวัดชลบุรี (หลังที่ 3 และ 4) บริเวณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โครงการพรอมโต้ คอนโด ซอยรัชดาภิเษก32 โครงการพรอมโต้ คอนโด บริเวณ ซอยรัชดาภิเษก 32 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
โครงการ CEMENT (SKK)_Kangkoi โครงการ CEMENT (SKK)_Kangkoi
บริเวณ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
โครงการบ้านคุณสุรชาติ ซอยพหลโยธิน54/4 โครงการบ้านคุณสุรชาติ ซอยพหลโยธิน 54/4
บริเวณ ซอยกู้เกียรติ 1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ
โครงการ SERENITY CONDOMINIUM โครงการ SERENITY CONDOMINIUM
บริเวณ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงการ เดอะไฟน์เนส คอนโด โครงการ เดอะไฟน์เนส คอนโด
บริเวณ ถนนศรีราชา-หนองยายบู่ ตำบลสุรศักดิ์
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โครงการก่อสร้างโกดังองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม
ขนาดพื้นที่ 1800 ตร.ม. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย บริเวณ เลขที่ 174 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการก่อสร้างโรงแรม จังหวัดจันทบุรี โครงการก่อสร้างโรงแรมสูง 4 ชั้น บริเวณ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
TRUEGIF เขตดอนเมือง
TRUEGIF PROJECT สถานี PTT8716A แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
TRUE GIF EAST ตำบลทับมา
TRUE GIF EAST PROJECT สถานี RYG 8590A ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ชาร์จพลังสมอง สร้างผลงานเจาะสำรวจดิน เดือนมกราคม 2558

บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มีการปรับปรุง และ พัฒนางานด้านการเจาะสำรวจดิน และทดสอบดินข้ามปี 2557 สู่ศักราชใหม่ 2558 ทาง บริษัทฯ จึงขอนำเสนอ ผลงานการเจาะสำรวจดิน เดือนมกราคม 2558 หลังจากที่วิศวกรโยธา และ ทีมงานเจาะสำรวจดิน เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อพักผ่อน จัดงานรื่นเริง เฉลิมฉลองในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ในลักษณะของการหยุดพักสมอง เติมเต็มความสุข ชาร์จพลังชีวิต จัดการกับระบบสมองให้เข้าอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะลุยงานเจาะสำรวจดินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อร่างสร้างผลงานการเจาะสำรวจดิน เดือนมกราคม 2558 ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมะสม

โครงการงานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โครงการงานก่อสร้างที่ทำการไปรษณีย์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บริเวณ ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี
โครงการบ้านคุณนายสอง พัทยานาเกลือ
โครงการ บ้านคุณนาย สอง บริเวณ ซอย 12
ถนนพัทยานาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โครงการก่อสร้างอาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม บริเวณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โครงการอพอลโล่ บูติค ซอยสุขุมวิท51 โครงการก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้น (โครงการอพอลโล่
บูติค) บริเวณ ซอยสุขุมวิท51 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โครงการบ้านชิดลม ถนนบางกรวยไทรน้อย โครงการก่อสร้างบ้านจัดสรร โครงการบ้านชิดลม
บริเวณ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
โครงการบ้านคุณสาธิต ซอยพหลโยธิน23 โครงการบ้านคุณสาธิต (สิขมาศ)
บริเวณ ซอยพหลโยธิน 23 ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ถนนลาดปลาเค้า โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์-พักอาศัย สูง 3 ชั้น จำนวน 6 ห้อง ถนนลาดปลาเค้า ซ.50
บริเวณ เขตลาดพร้าว แขวงจรเข้บัว กรุงเทพฯ

โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ราม2 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ราม 2
บริเวณ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บริเวณ หมู่ 4 บ้านหนองม่วง ตำบลหนองโสน
อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
งานบริการวิศวกรรมและสำรวจทางหลวงหมายเลข 1080 งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด งานสำรวจและออกแบบเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ทางหลวง
หมายเลข 1080 ตอน น่าน-อ.เฉลิมพระเกียรติ (ตอน2) ทางหลวงหมายเลข 1080 จังหวัดน่าน
โครงการสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
โครงการสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเชื่อม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บริเวณ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
New Site 2015 บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
New Site 2015 Project สถานี ลานจอดรถ
บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี