การเก็บตัวอย่างดิน

การเก็บตัวอย่างดินจากชั้นดิน เป็นขั้นตอนที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะสำหรับตัวอย่างดินคงสภาพ (Undisturbed Sample) ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของชั้นดินฐานราก ซึ่งจะต้องนำตัวอย่างดินมาใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมในห้องปฏิบัติการในภายหลัง โดยทั่วไปจะมีการแบ่งประเภทของตัวอย่างดินได้ 3 ประเภท คือ Continue reading “การเก็บตัวอย่างดิน”

บริการเจาะดิน SOIL BORING

การเจาะดินเป็นวิธีหลักที่ใช้ในการสำรวจโดยการใช้เครื่องมือเจาะแบบต่าง ๆ เจาะลงไปสำรวจการเปลี่ยนแปลงของชั้นดิน มักจะทำควบคู่กันไปกับการเก็บตัวอย่างดิน และการทดสอบคุณสมบัติดินในสนาม วิธีการเจาะสำรวจดินอาจทำได้ดังนี้ Continue reading “บริการเจาะดิน SOIL BORING”

บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

DENICH SOIL ENGINEERING CO.,LTD

ยินดีต้อนรับสู่เวบ ไซต์ของ บริษัท เดนิช ซอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทางบริษัทฯของเรามีความยินดีที่จะให้บริการเจาะสำรวจดินและทดสอบคุณสมบัติ ทางวิศวกรรมของชั้นดิน,หิน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการออกแบบฐานรากโดยวิศวกร และทีมงานเจาะสำรวจที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี

บริการเจาะสำรวจดิน Boring Test Service

เจาะสำรวจดิน
บริการเจาะสำรวจดิน soil boring test

การเจาะสำรวจดิน คือ กรรมวิธีการเจาะลงไปในชั้นดิน, เก็บตัวอย่างดิน, ทดสอบคุณสมบัติดินในสนาม, หยั่งชั้นดินจากผิวดิน หรือใช้เทคนิคอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งลักษณะชั้นดินทั้งทางแนวดิ่ง และเปลี่ยนแปลงทางแนวราบ เพียงพอในการที่จะออกแบบ หรือศึกษาทางด้านปฐพีกลศาสตร์ การเจาะสำรวจดิน Continue reading “บริการเจาะสำรวจดิน Boring Test Service”

วัตถุประสงค์ในการเจาะดิน

วัตถุประสงค์ในการเจาะสำรวจดิน
วัตถุประสงค์ในการเจาะสำรวจดิน

ในการออกแบบฐานราก วิศวกรโยธาจำเป็นต้องสร้างแบบจำลองของชั้นดินที่ใช้ในการวิเคราะห์ออกแบบให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในสนามให้มากที่สุด ทั้งนี้ต้องรวมถึงคุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของดินและหินที่เกี่ยวข้อง Continue reading “วัตถุประสงค์ในการเจาะดิน”